Prins Hendriklaan

De Raad van State deed op 14 oktober 2020 uitspraak in de zaak ‘Prins Hendriklaan’. De Raad van State vindt dat de weg niet afgesloten hoeft te zijn voor verkeer. Alleen vrachtwagens mogen er niet rijden. We verwijderden daarom de betonblokken. En richtten de weg en het gebied eromheen samen met bewoners  op een veilige manier opnieuw in. 

 • Entree wijk versmalling: Hierdoor wordt duidelijk dat men een 30 km gebied inrijdt.
 • Wegmarkeringen: Met markeringen op de weg worden de kruisingen duidelijk gemaakt. Ook op de kruising Beatrixlaan-Koningin Emmalaan komen extra markeringen.
 • Enkelzijdige versmalling: Deze zijn allemaal op de Maximalaan. Komend vanaf de kruising Oranjelaan komen de eerste 3 aan de rechterzijde. En de 4e aan de linkerzijde.
 • Plateau: Alle plateaus liggen op de Prins Hendriklaan. Er komt nog een extra plateau op de Prins Hendriklaan (kruising Beatrixlaan). In totaal komen er 4.
 • Halfverhard voetpad: Het halfverharde voetpad trekken we door naar de bushalte op de Harderwijkerweg.
 • Versmalling met drempel: In het gebied komen 11 versmallingen met plateau.

We keken samen met bewoners naar een veilige inrichting van de wegen. Daarvoor bestond al in 2019 een werkgroep van bewoners en medewerkers van de gemeente. In 2020 en 2021 hebben zich nog meer actieve bewoners gemeld. Op basis van een bijeenkomst in december 2020 is gekeken of de gemeente meer aan de wensen van bewoners kon voldoen. Al snel werd duidelijk dat niet alle bewoners op één lijn zaten. Een oplossing die aan ieders wensen voldeed was dan ook niet mogelijk. 

Om toch aan een groot aantal wensen tegemoet te komen besloot het college het volgende:

 • Er wordt afgezien van de tijdelijke maatregelen. Er komen direct versmallingen met drempels op de ten zuiden gelegen lanen van de Prins Hendriklaan.
 • Op de Maximalaan komen direct vaste eenzijdige versmallingen.
 • De Prins Hendriklaan krijgt een extra plateau op de kruising met de Beatrixlaan. Bewoners hadden aangegeven dat zij het halfverharde pad wilden opgeven om een extra plateau op de kruising met de Beatrixlaan te krijgen. Het college heeft toen besloten om het halfverharde pad te behouden en ook een extra plateau aan het plan toe te voegen. Het extra plateau verbetert de verkeersveiligheid.

Bewoners aan de Marijkelaan gaven aan dat ze graag plateaus op de kruisingen met Stadhouderslaan en Irenelaan wilden. Met slechts een snelheidsremmende maatregel halverwege. Voor het college was dit geen optie omdat zij verwacht dat de toestroom van verkeer beperkt is. Ook zorgen kruisingen standaard voor een snelheidsvermindering.

Prins Hendriklaan

We namen de volgende acties voor de verkeersveiligheid:

 • aan noordzijde van de Prins Hendriklaan komt een halfverhard voetpad;
 • op 4 kruispunten worden verhogingen aangebracht;
 • op 1 kruispunt komen opvallende tekens (wegmarkering);
 • er komen 2 groene wegversmallingen net als bij de Julianalaan;
 • er komen borden met ‘verboden voor vrachtwagens’;
 • er komen haaientanden voor fietsers uit het Trefpunt op de kruising met de Regentesselaan.

Omliggende wegen

Het is belangrijk dat de wijk rond de Prins Hendriklaan veilig blijft. In eerste instantie was gekozen voor verplaatsbare maatregelen om zo naar een uiteindelijk eindresultaat te werken. Op basis van wensen van bewoners kozen we toch voor vaste snelheidsbeperkende maatregelen.

De meeste maatregelen ten zuiden van de Prins Hendriklaan bestaan uit wegversmallingen met drempels. Op de Maximalaan kwamen 4 eenzijdige versmallingen. 

We blijven de verkeerssituatie monitoren. Als blijkt dat iets toch niet goed werkt kijken we samen naar andere oplossingen.

Planning laatste werkzaamheden

 • Op dinsdag 28 juni 2022 zetten we de afzettingen klaar en doen we voorbereidend werk.
 • Op woensdag 29 juni 2022 asfalteren we door de gehele wijk.
 • Op donderdag 30 juni 2022 brengen we nieuwe toplagen aan.
 • In de week van 11 juli 2022 brengen we de wegmarkeringen aan.

Alle verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd en de weg is op 10 maart 2022 weer opengesteld. In november 2021 deden we een nulmeting. Deze gegevens staan op deze webpagina. Er volgen nog 4 verkeersmetingen in 2022. Op basis hiervan gaan we kijken of aanpassingen nodig zijn.

Werkgroep

We zijn na de bewonersavond op 5 september 2019 een bewonerswerkgroep gestart van bewoners en medewerkers van de gemeente. Deze werkgroep kwam regelmatig bij elkaar om over de nieuwe inrichting te spreken. Samen keken we of de gekozen maatregelen werkten of dat het anders moest. Op 17 december 2020 was het laatste overleg met de werkgroep over het inrichtingsplan en tijdelijke maatregelen. De bewoners hadden hierop nog aanvullende wensen. De gemeente ging hiermee aan de slag. Per straat keken we wat dit betekende en welke maatregelen passend waren.

Communicatie met alle bewoners

Alle bewoners kregen per post bericht. Afhankelijk van de straat waar men woont, verschilde de inhoud. Bij de Prins Hendriklaan en de lanen ten zuiden daarvan gingen we langs. We maakten met direct aanwonenden nadere afspraken. Dit is in lijn met wat we eerder via brief of mail hadden gecommuniceerd.

Verkeersgegevens