• Ermelo in ontwikkeling

    De gemeente Ermelo is volop in beweging. Hier vindt u (woning)projecten waar de gemeente nauw bij betrokken is.

  • Ondernemen in Ermelo

    Op zoek naar een nieuwe bedrijfsruimte of een nieuw bedrijfspand? Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris.

Ermelo helpt

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. De rijksoverheid heeft iedere gemeente, ook Ermelo, dringend gevraagd om opvang te regelen. We vinden dat we als gastvrije zorggemeente een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen moeten leveren.

Meer informatie

Aan de slag met de Omgevingswet

In Nederland zijn honderden wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Door al deze wetten en regels is het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk. Daarom gaat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in.

Meer informatie