Verhuizing doorgeven

 • Verhuist u naar de gemeente Ermelo of verhuist u binnen Ermelo? Geef dan uw verhuizing aan de gemeente door. 
 • Dit kunt u direct online regelen met uw DigiD of op afspraak aan de balie van het Huis van Ermelo. Als u langskomt neemt u ook een geldig identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee. 
 • Geef de verhuizing door binnen 5 dagen na de verhuisdatum. Maximaal 4 weken van tevoren mag ook. 
 • Verhuist u van Ermelo naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan aan uw nieuwe gemeente door.
Inloggen met DigiD Online verhuizing doorgeven Afspraak maken verhuizing doorgeven

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf.
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen).
 • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Ouder(s) voor kinderen ouder dan 18 jaar als zij bij hun ouders wonen en meeverhuizen.
 • Kinderen ouder dan 18 jaar voor ouders, als zij samen in 1 huis wonen en meeverhuizen. 
 • De curator voor een persoon die onder curatele staat.
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling wonen. 
 • Iemand die u gemachtigd heeft (toestemming gegeven) de verhuizing voor u door te geven.

 • Voor u zelf (vanaf 16 jaar).
 • Voor uw man, vrouw of geregistreerd partner.
 • Voor uw kind, kinderen.
 • Voor uw ouders die bij u wonen.
 • Als curator voor de persoon die onder curatele staat (alleen schriftelijk).

 • Is er sprake van inwoning?
 • Dan heeft u onderstaand formulier ook nodig.

Formulier toestemming van hoofdbewoner (pdf, 102 KB)

 • Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:
  • 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres),
  • de hierna vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt),
  • tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 
 • Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.
 • U maakt een afspraak, de gemachtigde komt naar de balie en laat het volgende laten zien:
  • Zijn of haar geldige identiteitsbewijs.
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen.
  • De ondertekende machtigingsbrief.

 • U verhuist naar het buitenland (emigreert) als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
 • Verhuizen alle bewoners van het adres mee naar het buitenland? Geef dan uw verhuizing naar het buitenland online door. 
 • Verhuizen niet alle bewoners van het adres mee? Dan moet iedereen die wel meeverhuist persoonlijk bij de gemeente langskomen.
 • Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Geef uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente.
 • Geef daarbij de volgende informatie door:
  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u naar het buitenland verhuizen. 
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres
  • de datum van de verhuizing naar het buitenland.
Inloggen met DigiD Online emigratie doorgeven Afspraak maken emigratie doorgeven

Wie kan een verhuizing naar het buitenland (emigratie) doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Ouder(s) voor kinderen ouder dan 18 jaar als zij bij hun ouders wonen en meeverhuizen.
 • Kinderen ouder dan 18 jaar voor ouders, als zij samen in 1 huis wonen en meeverhuizen. 
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen).
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Wat heeft u nodig bij uw aanvraag

 • Online doorgeven
  • uw DigiD
 • Persoonlijk doorgeven
  • uw geldige identiteitsbewijs

 • Als u vanuit het buitenland in Ermelo komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente.
 • Dit geldt als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden.
 • Ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.
 • Doe dit binnen 5 dagen na aankomst. 
 • Ook uw gezinsleden moeten persoonlijk aanwezig zijn. 
 • U schrijft zich in op uw vaste woonadres.
 • Maak hiervoor een afspraak.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN).
 • Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U kunt zich inschrijven in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

 • Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, moet u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP.
 • U doet dit met uw adres in het buitenland.
 • Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).
 • Dit doet u niet bij de gemeente Ermelo maar bij een zogeheten RNI-gemeente.
 • Kijk voor meer informatie hierover en een overzicht van RNI-gemeenten waar u terecht kunt bij de Rijksoverheid.
Afspraak maken verhuizen naar Nederland

Wat heeft u nodig bij uw afspraak

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een:
  • Huurcontract.
  • Eigendomsbewijs.
  • Verklaring van de hoofdbewoner van de woning.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een:
  • Geboorteakte.
  • Huwelijksakte.
  • Erkenningsakte. 
  • Echtscheidingsakte.
 • Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden.
 • Doe dit voordat u naar Nederland komt. 
 • Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig.
 • Dat kan met het formulier 'Verklaring van toestemming tot inwoning' (pdf, 102 KB)
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Hoe lang duurt het

 • De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in.
 • Dit duurt maximaal 4 weken.

 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere organisaties.
 • Zij hebben deze gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.  
 • De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft worden door ruim 600 overheidsorganisaties gebruikt. Denk daarbij aan de belastingdienst en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar.
 • Zorg er dus voor dat uw gegevens op tijd kloppen.
 • U voorkomt zo vervelende verrassingen.