Iets melden aan de gemeente

 • U doet online een melding als iets in uw omgeving kapot of vies is.
 • Een melding doet u bijvoorbeeld bij kapotte straatverlichting of groenonderhoud dat hoognodig is.
 • Ook bij last van geluid, hondenpoep of jongeren doet u een melding.
 • De gemeente gaat met uw melding aan de slag. 
 • Als u dat wilt, houden we u op de hoogte van uw melding. 
 • U kunt uw melding ook telefonisch doen via 0341 56 73 21. Ook 's avonds en in het weekend. Aan het eind van het bandje wordt het noodnummer genoemd dat u kunt bellen.
Maak een melding

 • In Nederland kunt u via de BuitenBeter app met uw smartphone een melding aan de gemeente doorgeven. 
 • U downloadt de app via de App Store (voor Apple) of via Google Play (voor Android)
 • De app bepaalt uw locatie en stuurt de melding direct door naar de juiste gemeente. 

Kijk op de pagina Eikenprocessierups.

Ongedierte

Kijk op de pagina Overlast van ratten of muizen

Als u ratten, wespen of ander ongedierte op gemeentegrond ziet dan kunt u dat bij ons melden. Gaat het om ongedierte in of om uw woning (op uw eigen grond)? Dan neemt u zelf contact op met een erkend plaagdierbestrijder. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag gif gebruiken bij de bestrijding van ratten en muizen. 

Kijk op de pagina Rioolverstopping.

Drukriool

De meeste gebouwen en woningen in het buitengebied zijn aangesloten op de drukriolering. In de omgeving staan hiervoor groene/grijze schakelkasten. 

Storingen hebben spoed en belt u door via 0341 56 73 21. Ook 's avonds en in het weekend. Voorbeelden van storingen:

 • Problemen met uw rioolafvoer.
 • Problemen met de schakelkast (voorbeelden: de rode storingsknop brandt, een brommend geluid of deur staat open).

 • Wanneer boomtakken van de buren boven uw tuin hangen, kunt u hen vragen deze takken te snoeien.
 • Als uw buren daar niet op reageren, dan kunt u hen het beste een brief schrijven. In deze brief stelt u een redelijke termijn, bijvoorbeeld 6 weken, waarbinnen de buren de takken moeten snoeien.
 • Probeer altijd in goed overleg met uw buren eruit te komen.
 • Als uw buren geen actie ondernemen, dan mag u de takken zelf snoeien. Let op: u mag niet zonder toestemming op het terrein van de buren komen.
 • Doorschietende wortels mag u doorzagen en verwijderen, maar niet zo dat de boom of struik onherstelbaar beschadigt.

Afstand tot de erfgrens

 • De erfgrens is een denkbeeldige lijn die uw grond en de grond van uw buren van elkaar scheidt.
 • In de gemeente Ermelo mag de afstand van bomen, heggen en struiken tot de erfgrens nihil zijn.
 • Dit betekent dat de afstand van bomen, heggen en struiken tot de erfgrens minder dan 2 meter mag zijn.

Hoogte van bomen

 • Het snoeirecht geldt alleen voor takken die boven uw tuin hangen. Er is geen maximale hoogte voor bomen.

 • Voor vermiste huisdieren neemt u contact op met www.amivedi.nl.
 • Voor zwervende, gewonde of dode (huis)dieren belt u de dierenambulance Noord-West Veluwe. Telefoonnummer 0341 23 05 29. Dit geldt ook voor:
  • Kleine dieren zoals egels en (water)vogels zoals zwanen.
  • Exotische huisdieren zoals slangen en spinnen. 
 • Voor dood grof/groot wild (zoals herten, zwijnen en dassen) belt u de politie via 0900 88 44.
 • Een aanrijding met groot wild meldt u altijd bij de politie via 0900 88 44. Ook als het dier niet blijft liggen.
 • Dierenmishandeling of verwaarlozing meldt u bij het landelijk meldpunt 144 Red een dier, op telefoonnummer 144.

 • De Japanse duizendknoop is een plant die uw huis en tuin aantast. De plant sloopt uw terras, riool en leidingen. Andere planten gaan dood door deze plant. 
 • De gemeente bestrijdt de plant op gemeentegrond. Heeft u de plant in uw tuin? Dan bestrijdt u zelf.   
 • Alle delen van de plant doet u in de grijze container. Zo verspreidt deze zich niet verder. 

Hoe herkent u de Japanse duizendknoop?

Wat kunt u eraan doen?

U kunt de Japanse Duizendknoop op verschillende manieren bestrijden. Er is niet 1 manier aan te wijzen als het meest geschikt. U bereikt het beste resultaat door de combinatie van verschillende manieren en door jarenlange herhaling. Manieren om te bestrijden zijn: 

 • Afmaaien en wegbrengen.
 • Bedekken.
 • Uittrekken.
 • Grond afgraven.
 • Heet water.
 • Chemische bestrijding. 

Meer informatie vindt u bij Stichting Probos

Wat kunt u doen?

Heeft u last van houtrook door een vuurkorf, open haard of houtkachel in uw omgeving, ga dan in gesprek met de 'stoker’. 

Het is belangrijk om er samen goed uit te komen, want de gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Komt u er samen niet uit? En staat u er allebei voor open? Dan kunt u bemiddeling aanvragen bij buurtbemiddeling.

Handige links:

Bij acuut (direct) gevaar belt u 112

Geen spoed, wel de brandweer nodig? Bel dan 0900-0904

Geen acuut gevaar, wel schade aan de openbare ruimte?

Bel dan de gemeente: 0341 56 73 21

Algemene storingsnummers gas, elektriciteit en water: