Iets melden aan de gemeente

  • U doet online een melding als iets in uw omgeving kapot of vies is.
  • Een melding doet u bijvoorbeeld bij kapotte straatverlichting of groenonderhoud dat hoognodig is.
  • Ook bij last van geluid, hondenpoep of jongeren doet u een melding.
  • De gemeente gaat met uw melding aan de slag. 
  • Als u dat wilt, houden wij u op de hoogte van uw melding. 
  • U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app
Online melding doen

Geen melding doen bij:

  • Problemen met uw drukriool (woningen buitengebied). Dit heeft spoed. U belt: (0341) 56 73 21 (ook 's avonds en in het weekend).
  • Stank of lawaai van bedrijven. U doet een melding bij de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).
  • Klachten over een medewerker of bestuurder van de gemeente. U dient dan een klacht in.