Verhuizing naar Nederland

  • Als u vanuit het buitenland in Ermelo komt wonen, moet u zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven.
  • Dit geldt als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden. Ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.
  • Maak hiervoor online een afspraak.
  • Uw gezinsleden moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de afspraak.
Afspraak maken verhuizing Nedeland

Nodig bij uw aanvraag

Een geldig paspoort of identiteitskaart.

Een koop-of huurcontract (of als u zich inschrijft waar iemand staat ingeschreven: toestemming van de hoofdbewoner).

Geboorteakte (in geval van eerste inschrijving in Nederland).

Huwelijksakte/echtscheidingsakte (als dit van toepassing is) voorzien van de juiste legalisatie.

Bewijs van uitschrijving (als u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt).

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft, schrijft u zich in in het Register niet-ingezetenen (RNI).

Na uw aanvraag

De gemeente schrijft u zo snel mogelijk in. Dit duurt maximaal 4 weken.

Kosten

Aan uw aanvraag zijn geen kosten verbonden.