Mogelijkheden voor ondernemen

Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe en bestaande ondernemers in de gemeente Ermelo, en waar moet je rekening mee houden? In dit deel van deze website lees je hier meer over.
Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Neem dan contact op met de bedrijfscontactpersoon of zoek je antwoord op het Ondernemersplein.

Wie de kaart van Nederland erbij pakt kan er niet omheen: Ermelo ligt op het aardrijkskundige middelpunt van Nederland. Snel bereikbaar vanaf de snelwegen A28 en A1. Liggend aan de spoorlijn Zwolle-Amersfoort. Een groot aanbod van goede, eersteklas voorzieningen. En een prachtige omgeving maken Ermelo tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven.

Ermelo kent de bedrijventerreinen Veldzicht en Kerkdennen. En natuurlijk zijn er veel bedrijven in het centrum. Daarnaast hebben ook veel bedrijven een plaats gevonden in het buitengebied. Een aantal grote zorginstellingen, defensie en het toerisme zijn belangrijke werkgevers. Het aantal bedrijven in de industrie en dienstverlening neemt al jaren toe.

Uitgifte bedrijventerreinen

Op dit moment wordt er in Ermelo geen bedrijventerrein uitgegeven. Wilt u op de hoogte gehouden worden van toekomstige mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op. Ook kunt u zich ook als belangstellende voor industriegrond laten aanmelden.

Bestaande bedrijfsruimte

Verkoop of verhuur van bestaande bedrijfsruimten gaat meestal via makelaars uit de regio.

Een goede voorbereiding is belangrijk bij het starten van een eigen bedrijf. De gemeente Ermelo kan adviseren bij de keuze van een vestigingslocatie.

Daarbij is het belangrijk of het bestemmingsplan op de gewenste bedrijfslocatie de mogelijkheid biedt (of kan bieden). Het antwoord op deze vraag kan meestal vrij eenvoudig gegeven worden en voorkomt problemen. U kunt hiervoor, op afspraak, langskomen bij de informatiebalie in het Huis van Ermelo. Deze is iedere werkdag geopend van 08.00 - 17.30 uur.

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kan een gebruiksvergunning noodzakelijk zijn. Ook hierover geeft de informatiebalie antwoord.

Bij de start van een eigen bedrijf krijgt u ook met andere organisaties te maken. Zoals de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Deze laatste biedt verschillende producten aan die kunnen helpen bij de voorbereidingen van een eigen bedrijf.

Kijk voor informatie ook op Starters Collectief Veluwe.

Veel bedrijven vindt u in het centrum van Ermelo of op één van de beide bedrijventerreinen. Daarnaast is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om een bedrijfsruimte aan huis in gebruik te nemen.

Bedrijventerrein Veldzicht

Veldzicht is een gemengd bedrijventerrein, waar bedrijven tot milieucategorie 4 zich mogen vestigen. De grootte van het terrein is 35 hectare. Het terrein ligt ongeveer 2 kilometer vanaf de snelweg A28. Op Veldzicht worden geen bouwkavels meer uitgegeven. Wel bestaan er regelmatig mogelijkheden van huur of koop van bestaande gebouwen. Meer informatie hierover geven de bedrijfsmakelaars die in Ermelo actief zijn.

Bedrijventerrein Veldzicht Noord

Veldzicht Noord grenst aan Veldzicht en wordt in verschillende fases ontwikkeld. Het bestemmingsplan Veldzicht Noord 4e fase is definitief. 

Bedrijventerrein Kerkdennen

Kerkdennen is een gemengd bedrijventerrein en is ooit ontstaan aan de rand van Ermelo. Door uitbreiding van de bebouwde kom ligt het terrein nu tussen woonwijken. Op het bedrijventerrein Kerkdennen geven we geen bouwkavels meer uit. Wel bestaan er regelmatig mogelijkheden van huur of koop van bestaande gebouwen. Meer informatie hierover geven de bedrijfsmakelaars die in Ermelo actief zijn.

Is uw bedrijf vernieuwend of investeert het in duurzame bedrijfsvoering? Of is het beter voor uw bedrijf en haar omgeving wanneer het bedrijf verhuisd naar een andere plek? In deze of andere gevallen kan het voorkomen dat er een subsidie voor bepaalde activiteiten beschikbaar is.

De gemeente Ermelo kent zelf geen subsidieregelingen voor ondernemers. Via de website van de provincie Gelderland zijn de provinciale subsidiemogelijkheden in te zien.