Subsidies voor ondernemers

Is uw bedrijf vernieuwend of investeert het in duurzame bedrijfsvoering? Is het beter voor uw bedrijf en haar omgeving wanneer het bedrijf verhuist naar een andere plek? In deze of andere gevallen kan het voorkomen dat er een regionale, provinciale of landelijke subsidie beschikbaar is. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor startende ondernemers.

Gemeentelijke subsidiemogelijkheden

We hebben zelf op dit moment geen specifieke subsidieregelingen voor ondernemers. Als er een lokale subsidie wordt opengesteld voor ondernemers, publiceren we dit via de website. Ook houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief speciaal voor ondernemers. Of volg de LinkedIn pagina van onze bedrijfscontactfunctionaris.

Aanmelden nieuwsbrief

Regionale ondersteuning en financiering

  • De Stichting Starterscollectief Veluwe heeft als doel startende ondernemers te inspireren, informeren en te voorzien van een netwerk met gelijkgestemden. Ze organiseren maandelijkse netwerkavonden.
  • De grote Sprong biedt gratis ondersteuning aan startende ondernemers in de omgeving van Nunspeet in de vorm van netwerk, kennis, werkplek en indien nodig benodigde financiering.
Regionaal energieloket

Provinciale subsidiemogelijkheden

  • Op de website van de Provincie Gelderland vindt u de Provinciale subsidiemogelijkheden.
  • Specifiek voor startende ondernemers is er de Startversneller van de Provincie Gelderland. Dit is een subsidie voor het volgen van benodigde opleidingen en een subsidie voor business coaching. 
  • Voor Gelderse MKB-bedrijven is er de Groeiversneller. De Groeiversneller helpt met kennis, netwerk en financiering. Dit ondersteuningsprogramma wordt gefinancierd en uitgevoerd door de Provincie Gelderland.

Landelijke subsidiemogelijkheden

Alle landelijke subsidies staan vermeld op subsidiewijzer van de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO). Hier vindt u een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen.

Naast de landelijke subsidies voor ondernemers van het RVO zijn er ook een aantal nationale DUS-1 subsidies voor instellingen waar ook ondernemers gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld van een interessante regeling is Tel Mee Met Taal Deze subsidie is gericht op het verminderen van laaggeletterdheid onder uw werknemers. 

Een volledig overzicht van alle nationale subsidies vindt u ook op het Ondernemersplein.