Aanvraag elektrisch oplaadpunt

  • We willen het elektrisch rijden stimuleren door in heel Ermelo het aantal openbare laadpunten uit te breiden.
  • Vattenfall verzorgt en plaatst de openbare laadpalen. Alle elektrische auto’s kunnen bij de laadpalen opgeladen worden.

De meest geschikte plekken waar laadpalen kunnen worden geplaatst, zijn al in kaart gebracht en vastgelegd in het Verzamelverkeersbesluit dat op 2 maart 2023 definitief is vastgesteld. De locaties zijn bepaald aan de hand van een zorgvuldig participatietraject en inspraakproces.

Heeft uw woning of bedrijf geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Het plaatsen van een laadpaal is gratis. U betaalt alleen voor het opladen van uw auto. De laadpaal is openbaar toegankelijk. Dat betekent dat ook andere gebruikers of eigenaren van elektrische auto’s hier mogen laden. De laadpaal wordt dus niet alleen voor u geplaatst.

  • Via het formulier vraagt u een laadpaal aan.
  • Vattenfall bepaalt de uiteindelijk plek.
  • Voor iedere laadlocatie worden 2 parkeerplaatsen gereserveerd.
  • De parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld om de auto’s op te laden.
  • E-rijders moeten hun auto na het opladen ergens anders parkeren.
  • Het aanvraagproces duurt ongeveer 28 weken.
Openbaar laadpunt aanvragen

Meer informatie