Lening toekomstbestendig wonen

 • U bent zelf of samen met een partner eigenaar van een koopwoning. En u wilt deze verduurzamen? Dan kunt u hiervoor geld lenen. Het totaalbedrag van de lening moet minimaal € 2.500 zijn.
 • U gebruikt de lening toekomstbestendig wonen bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Bekijk in de lijst met maatregelen waar u de lening nog meer voor kunt gebruiken.
 • U kunt de lening ook gebruiken om uw woning levensloopbestendig aan te passen. 
 • U kunt voor de lening kiezen uit 6 soorten leningen.
 • Uw aanvraag gaat via de gemeente. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt de lening.
 • Bekijk of u aan de voorwaarden van de verordening voldoet.
 • De lening geldt niet voor nieuwbouwwoningen.
 • Vraag eerst alle offertes en eventuele vergunningen op voordat u het aanvraagformulier invult.
Online toekomstbestendig wonen aanvragen

Stap 1: Invullen aanvraagformulier

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de gevraagde stukken naar de gemeente. U levert minimaal de volgende bijlagen aan:

 • Een planning van wat u laat doen.
 • Offerte(s) met daarin:
  • Een omschrijving van wat u laat doen.
  • Een overzicht van de kosten. Denk aan: gebruikte materialen, aantallen of oppervlakten en arbeidsuren. En ook aan: btw-tarief, opbrengst in de zin van isolatiewaarden en vermogen.
  • Als u het werk zelf uitvoert, neemt u in de offerte alleen kosten voor gebruikte materialen op.

Controleer van tevoren of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt, dit doet u via het Omgevingsloket.

Stap 2: U krijgt een brief van de gemeente

We controleren of uw aanvraag compleet is en of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, dan krijgt u binnen 8 weken een voorlopige toewijzingsbrief.

Stap 3: Lening aanvragen bij de SVn

Heeft u de voorlopige toewijzingsbrief ontvangen? Vraag dan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de lening aan. De toewijzingsbrief is 8 weken geldig. Let erop dat u binnen die periode de lening aanvraagt. Hierna heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken.

Stap 4: Financiële controle

 • Het SVn controleert uw financiële situatie en bepaalt of u de aangevraagde lening kunt afsluiten.
 • Gaat de SVn akkoord met uw aanvraag? Dan krijgt u een offerte met een overeenkomst van de geldlening.
 • Gaat de SVn niet akkoord? Dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Stap 5: Betaling

De lening gaat in zodra u de ondertekende offerte bij SVn heeft ingediend. Of in het geval van een hypothecaire lening, wanneer u bij de notaris bent geweest.

De lening krijgt u in de vorm van een bouwdepot. U ontvangt van de SVn een declaratieformulier. U levert dit na de werkzaamheden in, samen met de originele facturen en betaalbewijzen. Deze worden door de SVn vanuit uw bouwdepot betaald. U krijgt het geld dus niet in één keer op uw rekening.