Handtekening legaliseren

  • Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren.
  • U tekent het document waar de ambtenaar bij is. U moet dus persoonlijk langskomen bij de gemeente.
  • Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.
  • De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.
  • De gemeente verklaart dan dat de handtekening echt is.
  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier.
Afspraak maken handtekening legaliseren

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost € 9.

  • Het document waarop u uw handtekening wilt plaatsen.
  • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitsbewijs of vreemdelingenpaspoort).
  • Contant geld of uw pinpas.