College van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: wethouder Laurens Klappe, wethouder Leo van der Velden, burgemeester André Baars, wethouder Hans de Haan, wethouder Wouter Vogelsang en gemeentesecretaris Aldrik Weststrate

De burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente Ermelo. Dit noemen we het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij zorgen ervoor dat besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heeft het college volgens wetten en andere regelingen belangrijke eigen taken en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken met elkaar verdeeld. Dit heet een portefeuilleverdeling.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.