Geldzorgen of een laag inkomen

  • Heeft u moeite met rondkomen door bijvoorbeeld hoge energiekosten of een laag inkomen?
  • Heeft u een bijstandsuitkering nodig?
  • Er zijn regelingen en subsidies voor gezinnen, ouders en kinderen die u kunt aanvragen.
  • Heeft u hulp nodig bij geldzaken, administratie of bij schulden? Neem contact op met het Steunpunt Financiën.
Meerinzicht gemeentelijke regelingen

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag over het jaar 2022. Ook komt er een Wet Energietoeslag 2023. Aanvragen kan pas als de wet is vastgesteld door het Rijk. Naar verwachting is er meer bekend in het eerste kwartaal van 2024.

Energietoeslag aanvragen

Energiecoach

Heeft u een laag inkomen en kunt u uw hoge energierekening niet of nauwelijks betalen? Een energiecoach komt een paar keer bij u thuis en geeft handige bespaartips. ook neemt hij gratis producten mee, zoals ledlampen of een waterbesparende douchekop. Een energiecoach is gratis.

Vraag een bezoek van een energiecoach aan via het regionaal energieloket Ermelo of bel 088 525 41 10.

Direct naar alle regelingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u geen vermogen of een laag inkomen? En kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. Wilt u weten of u kwijtschelding kunt aanvragen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. Wilt u weten of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is extra geld voor mensen die een lange tijd een laag inkomen hebben. Wilt u weten of u individuele inkomenstoeslag kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Maatschappelijke bijdrageregeling

Met deze regeling kunt u extra geld aanvragen om mee te kunnen doen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. De regeling is er voor kinderen en volwassenen. De voorwaarden vindt u op Meerinzicht.

Tegemoetkoming voor zorgkosten bij chronische ziekte of handicap

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Hierdoor maakt u misschien extra kosten. Wanneer u een laag inkomen heeft, dan kunt u een extra vergoeding aanvragen via Meerinzicht.

Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming voor uw aanvullende zorgverzekering. Wilt u weten of u deze tegemoetkoming kunt krijgen? Kijk voor meer informatie op de website van Meerinzicht.

Voedselbank

Voor mensen die korte tijd of voor langere tijd niet genoeg geld hebben om rond te komen is er de voedselbank. Via de voedselbank kunnen jarige  kinderen op hun verjaardag een bijdrage vanuit Stichting Jarige Job krijgen. Meer informatie vindt u op de voedselbank.

Kledingbeurs Ermelo

Heb je herbruikbare kleding die je zelf niet meer draagt? Of zoek je juist kleding voor jezelf of een gezinslid? Kledingbeurs Ermelo geeft herbruikbare kleding uit aan mensen die dat hard nodig hebben, maar geen kleding kunnen betalen.  De kledingbeurs is gevestigd aan Dokter Holtropstraat 106, Ermelo. Meer informatie kledingbank.

Direct naar alle regelingen

Computerregeling

De computerregeling is er voor ouders met een laag inkomen met schoolgaande kinderen van 10 tot en met 17 jaar. Met deze regeling kunt u extra geld aanvragen voor het kopen van een computer, laptop of tablet voor uw kind. U vraagt het aan via Meerinzicht.

Schoolkosten

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan is er extra geld voor ouders met een laag inkomen. Met dit geld kunt u bijvoorbeeld kosten voor schoolreisjes of stages betalen. U vraagt het aan via Meerinzicht.

Kindpakket

In het kindpakket zitten regelingen voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit zijn regelingen voor sporten, muziekles, culturele uitjes, een verjaardagsfeestje of een computer voor school. U vraagt het aan via kindpakket.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voor zwemles, voetbal, muziekles, streetdance of een andere sportieve of creatieve activiteit. Het fonds betaalt het lesgeld en soms ook de benodigde spullen. U kunt dit aanvragen via kindpakket.nl.

Stichting Leergeld

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar van ouders met een laag inkomen is er een regeling voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie op leergeld-randmeren.nl.

Studietoeslag scholieren en studenten

Kun je door een ziekte of een structurele beperking niet werken naast je studie? Dan kun je studietoeslag aanvragen. De studietoeslag is er voor studenten die recht hebben op studiefinanciering of tegemoetkoming voor scholieren.

Steunpunt Financiën

In het Steunpunt Financiën helpen de vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje Ermelo en Welzijn Ermelo u met al uw vragen over geldzaken, schulden of uw administratie. De vrijwilligers van het Steunpunt Financiën werken op afspraak. Openingstijden en telefoonnummer vindt u op de website van het Steunpunt Financiën.

De voorzieningenWijzer

Weet u zeker dat u gebruik maakt van alle toeslagen of regelingen die voor u gelden? Heeft u nog wel de juiste energieleverancier of zorgverzekering? Controleer het zelf of vraag een adviesgesprek aan op datgeldtvoormij.nl.

Geldfit

Op Geldfit.nl vindt u tips en informatie om weer grip te krijgen op uw geldzaken. U kunt een test doen om te laten zien bij welke organisaties u terecht kunt voor hulp bij uw geldzaken. 

Ondernemers en zzp-ers kunnen hulp krijgen bij: Geldfit zakelijk

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken ontwikkelt online geldplannen voor huishoudens in uiteenlopende omstandigheden. Met de geldplannen kunt u persoonlijke geldzaken beter in balans brengen en houden. Bekijk de verschillende geldplannen op startpuntgeldzaken.nl.

Bereken uw recht

U kunt zelf kijken voor welke lokale en landelijke toeslagen, regelingen en subsidies u in aanmerking komt. Dit kunt u nagaan met de tool 'Bereken uw recht' op nibud.nl.

Niet-gemeentelijke regelingen

Naast regelingen van de gemeente zijn er ook nog andere regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. Kijk daarvoor op Meerinzicht.