Discriminatie melden

  • Voelt u zich gediscrimineerd? Of bent u getuige geweest van discriminatie?
  • U kunt een melding doen of een klacht indienen.
  • Dit kan bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau Art.1 Noord- en Oost-Gelderland.  
  • Zij doen voor de gemeente Ermelo de registratie en behandeling van klachten.
  • Zij zijn te bereiken via gelderlandno@discriminatie.nl of via 0900 235 43 54.

Zie ook