Melding voor verplichte psychische zorg

  • Door een psychiatrische ziekte kunnen mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen.
  • Hulp is dan nodig, maar de persoon zelf ziet dit niet in en/of weigert hulp te zoeken.
  • De Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg maakt het mogelijk om onvrijwillige zorg bij een GGZ-instelling of thuis te laten verlenen. 
  • Bel bij een crisissituatie altijd de politie via 112.