Ermelo helpt - opvang vluchtelingen

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. De rijksoverheid heeft iedere gemeente, ook Ermelo, dringend gevraagd om opvang te regelen. We vinden dat we als gastvrije zorggemeente een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen moeten leveren.

Stand van zaken noodopvang

Het COA en de gemeente Ermelo hebben op 7 maart 2023 gezamenlijk besloten de procedure voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang op het voormalig voetbalveld aan de Horsterweg ‘on hold’ te zetten. We zijn nu op zoek naar nieuwe locaties die geschikt zijn als opvanglocatie.

De gemeente heeft samen met het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) een aantal voorwaarden en criteria opgesteld waaraan een opvanglocatie moet voldoen. Deze criteria en voorwaarden worden meegenomen in het locatieonderzoek. We kijken o.a. naar:

  • de grootte van de locatie of het terrein
  • hoe lang het gebruikt kan worden
  • of het bestaande bouw is of een nog niet bebouwd terrein.

Soort opvanglocatie

We zijn op zoek naar de geschiktste locatie(s) voor de opvang van ongeveer 100 vluchtelingen voor een periode van maximaal vijf jaar. Afhankelijk van de uitkomst van de zoektocht, bepalen we welke vorm van opvang past bij de gevonden locatie(s).

Op de hoogte blijven

Tot 22 juli konden bewoners van Ermelo opties aandragen voor een locatie via het Online Dorpsgesprek. Meer dan 40 inwoners dachten mee over een geschikte locatie voor het opvangen van vluchtelingen. Onze projectgroep maakt een selectie van de meest genoemde locaties. De beste locaties worden voorgelegd aan de gemeenteraad in september. Op de hoogte blijven? Meld u dan aan op onlinedorpsgesprek.ermelo.nl.