Ermelo helpt

In Ermelo komt een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Gemeente Ermelo en het COA hebben hierover afspraken gemaakt. De noodopvang komt op het voormalige voetbalveld aan de Horsterweg. Dit ligt op het stuk bos tussen de Kolbaanweg en het spoor. Het gaat om de opvang van maximaal 300 vluchtelingen.

Waarom een noodopvanglocatie?

In Nederland zijn te weinig opvangplekken voor vluchtelingen. De rijksoverheid heeft iedere gemeente, ook Ermelo, dringend gevraagd om opvang te regelen. In Ermelo kwam het terrein van het voormalig voetbalveld in beeld als een geschikte locatie voor de noodopvang. Eigenaar van het terrein is GGz Centraal. Het COA is hier blij mee. Ze sluiten een huurovereenkomst met het COA, zodat dit terrein gebruikt kan worden voor de noodopvang.

Inrichten van het terrein

De gemeente maakt het terrein geschikt voor noodopvang. We leggen o.a. elektriciteit en water, en een inrit  aan. Het COA zorgt voor de verdere inrichting van het terrein en plaatst de tijdelijke woonunits. 

Om het terrein klaar te maken voor gebruik, zijn we afhankelijk van veel partijen die hierbij een rol spelen. Omdat de locatie een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure vereist en omdat de levering van tijdelijke woonunits geruime tijd zal duren, wordt de opening van deze noodopvang in het najaar verwacht.GGz Centraal heeft zich bereid verklaard de locatie tot 1 november 2025 beschikbaar te stellen. Als er na 1 november 2025 nog behoefte om deze noodopvang langer te blijven gebruiken, moet er door de gemeente, het COA en door GGZ centraal een besluit genomen worden over de mogelijkheid om deze locatie langer te gebruiken voor de noodopvang. In geval van verlenging is dit maximaal 3 jaar.

Begeleiding op de noodopvanglocatie

De mensen van het COA, en de betrokken partners die straks werken op de locatie, hebben veel ervaring. Er is aandacht voor de veiligheid en het welzijn van de vluchtelingen én die van de omgeving. Op de locatie is straks dag en nacht begeleiding aanwezig. En er is altijd een contactpersoon voor de mensen in de wijk bereikbaar. 

Klankbordgroep

Samen met het COA willen we graag in contact blijven met de mensen uit de buurt van de nieuwe COA-opvanglocatie. Daarom start het COA met een klankbordgroep zodra de verschillende onderzoeken, die nodig zijn voor de omgevingsvergunning, met een goed resultaat zijn afgerond. Dit is op zijn vroegst aan het eind van het 1e kwartaal van 2023. De klankbordgroepleden kunnen met het COA en de gemeente van gedachten wisselen over de voortgang rond de bouw van de noodopvang.

Ook is dit overleg bedoeld om samen met u te kijken hoe we de toekomstige nieuwe bewoners straks op een goede manier kunnen ontvangen en begeleiden. Natuurlijk is er dan ook ruimte om zorgen te delen en voorstellen te doen voor verbetering. Bij dit overleg zijn ook een wijkagent en een medewerker van de gemeente Ermelo aanwezig.

1e bijeenkomst

De eerste bijeenkomst staat vooral in het teken van de toekomstige aanpak van het overleg. Hoe bepalen we samen de agenda? Hoe vaak komen we straks bij elkaar? Wat zijn belangrijke punten om te bespreken? Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder. Lukt het invullen via dit formulier niet, dan kunt u ook een mailtje sturen naar gemeente@ermelo.nl met uw gegevens en in de titel ‘aanmelding klankbordgroep noodopvang’. U ontvangt een uitnodiging voor de bijeenkomst zodra de datum bekend is.

Aanmelden voor de klankbordgroep