Leerlingenvervoer aanvragen

 • U vraagt bij de gemeente een vergoeding voor leerlingenvervoer aan als de leerling:
  • (speciaal) basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs volgt.
  • Reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Reist met het openbaar vervoer naar de basisschool, op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Reist naar school met een begeleider met het openbaar vervoer (op meer dan 6 kilometer van uw woning).
  • Met aangepast vervoer naar school reist (op meer dan 6 kilometer van uw woning).
 • Bekijk vooraf of u recht heeft op een kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een OV-jaarkaart. (wet Studiefinanciering).
 • U kunt de vergoeding leerlingenvervoer online aanvragen.
 • Ook voortzetting van bestaand leerlingenvervoer of wijzigingen daarin kunt u online aan ons doorgeven.
 • U heeft hier uw DigiD voor nodig.
Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen Inloggen met DigiD Voortzetting of wijziging

Geef uw inkomensgegevens aan de gemeente door als uw kind:

 • Een basisschool bezoekt.
 • Een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. 

Dit drempelbedrag betaalt u als uw gezamenlijk inkomen over 2020 meer is dan € 27.900,00 per jaar. Er wordt dan ook een van de draagkracht van de ouders afhankelijke bijdrage gevraagd als:

 • Uw kind een basisschool bezoekt.
 • De afstand van de woning naar school meer is dan 20 kilometer.

Voor het schooljaar 2022/2023 is het drempelbedrag per te vervoeren kind:

 • Voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs € 554,00.