Leerlingenvervoer aanvragen

 • U vraagt bij de gemeente een vergoeding voor leerlingenvervoer aan als de leerling:
  • (speciaal) basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs volgt.
  • Reist met het openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Reist met het openbaar vervoer naar de basisschool, op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Reist naar school met een begeleider met het openbaar vervoer (op meer dan 6 kilometer van uw woning).
  • Met aangepast vervoer naar school reist (op meer dan 6 kilometer van uw woning).
 • Bekijk vooraf of u recht heeft op een kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een OV-jaarkaart. (wet Studiefinanciering).
 • U kunt de vergoeding leerlingenvervoer online aanvragen.
 • Ook voortzetting van bestaand leerlingenvervoer of wijzigingen daarin kunt u online aan ons doorgeven.
 • U heeft hier uw DigiD voor nodig.
Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer aanvragen Inloggen met DigiD Voortzetting of wijziging

Geef uw inkomensgegevens aan de gemeente door als uw kind:

 • Geen handicap heeft, en
 • Een basisschool bezoekt.
 • Een speciale school voor basisonderwijs bezoekt. 

Dit drempelbedrag betaalt u als uw gezamenlijk inkomen over 2020 meer is dan € 27.900,00 per jaar.

Gaat uw kind naar een basisschool? En bedraagt de afstand van de woning naar school meer dan 20 kilometer? Dan wordt er een van draagkracht afhankelijke bijdrage van de ouders gevraagd.

Voor het schooljaar 2022/2023 is het drempelbedrag per te vervoeren kind:

 • Voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs € 554,00.