Doe, kijk en luister mee met de raad

Door het coronavirus is het niet mogelijk om de politieke avonden op het gemeentehuis bij te wonen. Online meekijken kan via www.ermelo.nl/kijkmee.

De gemeenteraad neemt beslissingen namens de inwoners van Ermelo. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, door bijvoorbeeld met u in gesprek te gaan. Maar u kunt zelf ook actief contact zoeken met de raad. Hieronder leest u op welke manieren dat allemaal kan.

Neem contact op met de griffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht met vragen over de gemeenteraad, raadsvergaderingen en inspraak of als u contact wilt met de gemeenteraad. U bereikt de griffie via:

Maak gebruik van uw spreekrecht

De beeldvormende tafels geven alle ruimte aan inwoners en andere betrokkenen. Denk mee over een onderwerp en laat uw mening horen. Dit heet ‘spreekrecht’. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit dan van te voren aan bij de raadsgriffie. Dat kan tot het begin van de politieke avond. 

Heeft u een onderwerp voor de agenda?

Heeft u een onderwerp waar u heel graag met de gemeenteraad over wil praten? Dat kan! De agendacommissie bepaalt de agenda voor de gemeenteraad. U kunt deze agendacommissie vragen om tijdens een beeldvormende tafel met de raadsleden uw onderwerp op de agenda te zetten. Neem contact op met de raadsgriffie om te kijken wat er mogelijk is. Het onderwerp kan geen eigen klacht of bezwaar zijn. Daar zijn andere procedures voor. 

Stuur de raad een brief

U kunt uw mening aan de raad ook geven via een brief of via gemeenteraad@ermelo.nl. De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe uw brief verder behandeld wordt. Is het geen onderwerp voor de raad, maar voor bijvoorbeeld het college van B&W, dan sturen wij uw brief door. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden aan een tafel.

Neem contact op met een fractie of raadslid

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of direct contact opnemen met een raadslid. U vindt de raadsleden en hun contactgegevens hier.

Naar het overzicht