Doe, kijk en luister mee met de raad

De gemeenteraad praat namens de inwoners van de gemeente Ermelo. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, bijvoorbeeld door met je in gesprek te gaan. U kunt ook zelf actief contact zoeken. Hoe kunt u, als inwoner, uw stem laten horen?

Maak gebruik van uw spreekrecht

De beeldvormende Tafels geven alle ruimte aan inwoners en andere betrokkenen. U kunt meedenken over een onderwerp en uw mening te laten horen. Dit heet ‘spreekrecht’. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit dan van te voren aan bij de raadsgriffie. Dat kan tot het begin van de Politieke Avond. 

Heeft u een onderwerp voor de agenda?

Heeft u een onderwerp waar u heel graag met de gemeenteraad over wil praten? Dat kan! De agendacommissie bepaalt de agenda voor de gemeenteraad. U kunt deze agendacommissie vragen om tijdens een beeldvormende tafel met de raadsleden uw onderwerp op de agenda te zetten. Neem contact op met de raadsgriffie om te kijken wat er mogelijk is. Het onderwerp kan geen eigen klacht of bezwaar zijn. Daar zijn andere procedures voor. 

Stuur de raad een brief

U kunt uw mening aan de raad ook geven via een brief of via gemeenteraad@ermelo.nl. De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe uw brief verder behandeld wordt. Is het geen onderwerp voor de raad, maar voor bijvoorbeeld het college van B&W, dan wordt uw brief doorgestuurd. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden aan een Tafel. Natuurlijk krijgt u bericht over de afhandeling van uw brief. Om uw privacy te beschermen is uw brief online alleen te zien door de raad.   

Neem contact op met een fractie of raadslid

Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of direct contact opnemen met een raadslid. Je vindt de de raadsleden onder 'Samenstelling gemeenteraad'.

Tot slot

Door onze democratische manier van werken kost het tijd voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Het college van B&W maakt een (beleids)voorstel. Dit gaat naar de gemeenteraad, die daar een besluit over neemt. Sommige onderwerpen komen eerst bij een beeldvormende tafel voor meer informatie. Daarna voor debat bij een oordeelsvormende tafel. Tot slot komt de besluitvorming in een raadsvergadering.

Wil je meer weten hoe u uw stem kunt laten horen? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Zij denken graag met u mee.

Naar het overzicht