Doe, kijk en luister mee met de raad

Het is mogelijk om de Politieke Avond bij te wonen op het Huis van Ermelo. De Politieke Tafels vinden plaats op het Vergaderplein. De raadsvergaderingen zijn vrij te bezoeken en vinden plaats in de raadzaal. Je kunt ook live meekijken via www.ermelo.nl/kijkmee.

De gemeenteraad neemt beslissingen namens de inwoners van Ermelo. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, door bijvoorbeeld met u in gesprek te gaan. Maar u kunt zelf ook actief contact zoeken met de raad. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn.

Vergaderstukken

De vergaderstukken en het vergaderschema van de gemeenteraad kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem. Klik op de datum van de Politieke Avond om te zien welke onderwerpen er worden besproken en hoe jij mee kunt doen. Ook ziet u hier welke onderwerpen er op de agenda staan van de raadsvergadering.

Bekijk de vergaderstukken

Maak gebruik van uw spreekrecht

De beeldvormende tafels geven alle ruimte aan inwoners en andere betrokkenen. Denk mee over een onderwerp en laat uw mening horen. Dit heet ‘spreekrecht’. Wilt u hiervan gebruik maken? Geef dit dan van te voren aan bij de raadsgriffie. Dat kan tot het begin van de politieke avond. 

Heeft u een onderwerp voor de agenda?

Heeft u een onderwerp waar u heel graag met de gemeenteraad over wil praten? Dat kan! De agendacommissie bepaalt de agenda voor de gemeenteraad. U kunt deze agendacommissie vragen om tijdens een beeldvormende tafel met de raadsleden uw onderwerp op de agenda te zetten. Neem contact op met de raadsgriffie om te kijken wat er mogelijk is. Het onderwerp kan geen eigen klacht of bezwaar zijn, daar zijn andere procedures voor.

Stuur de raad een brief

U kunt uw mening aan de raad ook geven via een brief of via gemeenteraad@ermelo.nl. De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe uw brief verder behandeld wordt. Is het geen onderwerp voor de raad, maar voor bijvoorbeeld het college van B&W, dan sturen wij uw brief door. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden aan een tafel.

Neem contact op met een fractie of raadslid

Het is natuurlijk ook mogelijk om een afspraak maken met een van de politieke fracties, of u kunt direct contact opnemen met een raadslid. U vindt de raadsleden en hun contactgegevens hier.

Neem contact op met de griffie

Wilt u meer weten over hoe u uw stem kunt laten horen? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Bij de raadsgriffie kunt u terecht met vragen over de gemeenteraad, raadsvergaderingen en inspraak of als u contact wilt met de gemeenteraad. U bereikt de griffie via: