Inzien bouwdossiers en vergunningen

Inzien bouwdossiers en vergunningen

 • U wilt een bouwdossier of omgevingsvergunning inzien.
 • Bouwdossiers voor 2010 kunt u opvragen bij het streekarchivariaat, info@snwv.nl. Verzoeken voor het Streekarchivariaat worden door ons niet in behandeling genomen en het al betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.
 • Weet u niet van welk bouwjaar de woning is? Dit kunt u vinden via  bagviewer.kadaster.nl
 • Bouwdossiers vanaf 2010 kunt u digitaal opvragen. We maken de stukken anoniem. U ontvangt ze per e-mail. 
 • Het inzien van een omgevingsvergunning (zoals een bouw- of kapvergunning) is gratis vanaf de aanvraag tot zes weken na verlening of  weigering.
 • Het inzien van een bouwdossier kost geld.
 • Wilt u informatie over een stuk grond? Dan vraagt u bodeminformatie aan bij de Omgevingsdienst Veluwe
Inzien bouwdossier Inzien omgevingsvergunning

Kosten opvragen bouwdossiers

 • Basisbedrag voor opzoeken van een dossier per adres € 20. Deze kosten betaalt u direct met iDeal.
 • € 0,20 per gedrukte bladzijde. Voor deze kosten sturen we achteraf een rekening vanaf een bedrag van € 5. 

De kosten voor het opzoeken worden altijd in rekening gebracht. Ook als blijkt dat in het dossier geen nuttige informatie voor u zit. Ook betaalt u de kosten als een stuk niet duidelijk of niet leesbaar is of als er geen dossier aanwezig is.

Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens van u nodig: 

 • Uw naam/de naam van uw bedrijf.
 • Uw adres.
 • Uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
 • Het adres van het bouwplan/de bouwtekeningen/de vergunning.
 • Het jaartal van het bouwplan/de bouwtekeningen/de vergunning (globaal).
 • Een omschrijving van de gegevens die u wilt inzien.
 • De reden van uw verzoek.
 • Waar het bouwplan/de bouwtekeningen/de vergunning voor worden gebruikt.

 • Gepubliceerde omgevingsvergunningen. Dat zijn: 
  • Aangevraagde omgevingsvergunningen waarop nog geen besluit is genomen. 
  • Verleende of geweigerde omgevingsvergunningen waarvan de bezwaartermijn nog niet voorbij is. 
 • Bouwdossiers. Deze bestaan uit onder andere bouw- en/of constructietekeningen en een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunningen publiceren wij op www.officielebekendmakingen.nl. In het Ermelo’s Weekblad vindt u een kort overzicht.

Zie ook