Inzien bouwdossiers en vergunningen

  • U wilt een bouwdossier of omgevingsvergunning (zoals een bouw- of kapvergunning) inzien.
  • U vraagt dit digitaal aan. Wij maken de stukken anoniem. U ontvangt ze per e-mail.
  • Het inzien van een omgevingsvergunning is gratis. Het inzien van een bouwdossier kost geld.
Inzien bouwdossier Inzien omgevingsvergunning

Wat kunt u inzien?

  • Gepubliceerde omgevingsvergunningen. Dat zijn: 
    • Aangevraagde omgevingsvergunningen waarop nog geen besluit is genomen. 
    • Verleende of geweigerde omgevingsvergunningen waarvan de bezwaartermijn nog niet voorbij is. 
  • Bouwdossiers. Deze bestaan uit onder andere bouw- en/of constructietekeningen en een omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningen publiceren wij op www.officielebekendmakingen.nl. In het Ermelo’s Weekblad vindt u een kort overzicht