Inzien bouwdossiers en vergunningen

 • U wilt een bouwdossier uit het archief opvragen. Of een verleende of aangevraagde omgevingsvergunning.
 • Dit kan bij de gemeente Ermelo.
 • Voorbeelden van een omgevingsvergunning: 
  • Bouwvergunning.
  • Kapvergunning.
  • Vergunning voor aanleggen van een inrit of uitrit.
 • Een bouwdossier uit het archief bevat onder andere bouw- en/of constructietekeningen en een bouwvergunning.
 • U betaalt kosten voor het opvragen van stukken uit een bouwdossier uit het archief.
Inzien omgevingsvergunningen/bouwplannen