Inzien bouwdossiers en vergunningen

 • U wilt een bouwdossier uit het archief opvragen. Of een verleende of aangevraagde omgevingsvergunning.
 • Dit kan bij de gemeente Ermelo.
 • Voorbeelden van een omgevingsvergunning: 
  • Bouwvergunning.
  • Kapvergunning.
  • Vergunning voor aanleggen van een inrit of uitrit.
 • De gemeente publiceert de omgevingsvergunningen in het Ermelo's Weekblad/de Staatscourant. Daarna kunt u de volgende omgevingsvergunningen inzien:
  • Aangevraagde omgevingsvergunningen waarop nog geen besluit is genomen.
  • Verleende of geweigerde omgevingsvergunningen waarvan de bezwaartermijn nog niet voorbij is. De omgevingsvergunning is dan nog niet onherroepelijk.
 • Een bouwdossier uit het archief bevat onder andere bouw- en/of constructietekeningen en een bouwvergunning.
 • Opvragen van stukken uit een bouwdossier kost geld.
Inzien bouwdossier Inzien omgevingsvergunning