Schade scholen melden

  • Schoolpleinen rondom de basisscholen in Ermelo zijn openbare speelplaatsen.
  • Jongeren mogen hiervan gebruik maken. 
  • Soms ontstaat er hierdoor schade aan het gebouw of de speeltoestellen.
  • Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
  • De herstelkosten van de schade wordt verhaald op de dader(s).
  • Is of zijn deze niet bekend, dan vergoedt de gemeente Ermelo de schade.
  • Levert de schade gevaar op? Dan neemt de directie van de school direct maatregelen. En geeft dit door aan de gemeente.
  • U kunt uw melding direct online indienen.
Online schade melden