Schade scholen melden

 • Schoolpleinen rondom de basisscholen in Ermelo zijn openbare speelplaatsen.
 • Jongeren mogen hiervan gebruikmaken. 
 • Soms ontstaat hierdoor schade aan het gebouw of de speeltoestellen.
 • Er wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • De herstelkosten van de schade wordt verhaald op de dader(s).
 • Is of zijn deze niet bekend, dan vergoedt de gemeente Ermelo de schade.
 • Levert de schade gevaar op? Dan neemt de directie van de school direct maatregelen. En geeft dit door aan de gemeente.
 • U kunt uw melding direct online indienen.
Online schade melden

Regel voor het indienen van de schade bij de gemeente het volgende: 

 • Doe aangifte bij de politie.
 • Maak foto's van de schade. 
 • Vraag een offerte op voor repareren van de schade.
 • Met de schademelding stuurt u mee:
  • Het verslag van de politie.
  • De offerte.
  • De foto’s van de schade.
 • Schades door vandalisme moeten binnen 3 maanden na ontdekking aan de gemeente Ermelo worden doorgegeven.
 • We handelen alle meldingen, binnen 6 weken na ontvangst van de melding, af.