Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Leggen van kabels en leidingen in de openbare grond meldt u of vraagt u aan bij de gemeente.
 • De aanvraag doet u via het WOW portaal
 • Alleen nutsbedrijven kunnen deze aanvragen doen.
 • U moet altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.

Kosten

Melding spoedeisende werkzaamheden € 215,55
Aanvraag instemmingsbesluit € 602,60
Verhoging leges overleg nutsbedrijven en overheden € 400,00

Om uw aanvraag tot instemming in behandeling te kunnen nemen, hebben wij het volgende nodig:

 • Een omschrijving van het werk.
 • Een planning van het werk.
 • De geplande startdatum en duur van het werk.
 • Het soort aan te leggen kabel of leiding.
 • Het aantal aan te leggen kabels of leidingen.
 • Gegevens waar u de kabel of leiding legt (tracé).
 • Een tekening van het werk.
 • Eventueel een volmacht.
 • Een actueel (compleet ingevuld) AVOI Kabel- en Leidingformulier (AVOI Bijlage_1formulier regulier) geen SPOED.
 • Dit formulier vindt u op de MOOR-site onder Lokale regelgeving/Algemene informatie.

 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject? Vraag dan om het bestemmingsplan aan te passen.
 • Plaatst u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.
 • Plaatst u kabels of leidingen boven de grond? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket online.

 • Door slecht weer zoals wateroverlast, zware sneeuw en vorst kunnen graafwerkzaamheden tijdelijk worden gestopt.
 • Reden hiervoor is overlast voor de bewoners en/of schade voor de gemeente door bijvoorbeeld:
  • Breuk van vastgevroren bestratingsmateriaal.
  • Niet goed te verdichten ondergrond.
  • Het niet (meer) aaneengesloten kunnen afwerken van sleuven of verhardingen. 

Zie ook