Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  • Het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond moet u melden of aanvragen bij de gemeente.
  • De gemeente neemt dan een instemmingsbesluit.
  • Alleen nutsbedrijven kunnen een aanvraag doen voor het leggen van kabels en leidingen in het openbaar gebied.
  • U moet altijd een KLIC-melding doen bij het Kadaster.

Aanvraagformulieren