Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  • Wilt u voorwerpen plaatsen op gemeentegrond?
  • Denk aan een container, steiger, bouwkeet of (hijs)kraan.
  • U heeft dan een objectontheffing nodig. Deze vraagt u online aan. 
  • De kosten voor een objectontheffing zijn € 62. 
  • Binnen 8 weken krijgt u bericht of u de ontheffing krijgt. 
Objectontheffing aanvragen

Let op

Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken (spullen die u kunt verplaatsen)? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kunt u nagaan via Omgevingsloket online.

Geef in uw aanvraag de volgende informatie aan:

  • Waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen.
  • De plaats waar het voorwerp komt te staan.
  • De afmetingen van het voorwerp.
  • Wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.