Graafmelding

  • Als u kabels en leidingen wilt aanleggen bent u wettelijk verplicht om vooraf een KLIC-melding te doen bij het Kadaster.
  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC-Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, kunt u zich beter registreren als klant van Kadaster-KLIC.
  • Daar kunt u gebruik maken van Mijn Kadaster.
  • Naast de melding bij het Kadaster moet u een melding te doen bij de gemeente.
  • Kijk voor meer informatie bij kabels en leidingen leggen in openbare grond.
  • U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en op zijn laatst 2 werkdagen voor de start melden.
  • Hiermee helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen en draagt u bij aan de veiligheid van de graver.