Rioolaansluiting aanvragen

 • Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Vraag dan een aansluiting aan bij de gemeente. 
 • De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein.
 • Op uw eigen terrein moet u zelf riolering aanleggen.
 • U kunt een rioolaansluiting direct online aanvragen.
Online rioolaansluiting aanvragen

Kosten

De kosten voor een rioolaansluiting hangen af van de werkzaamheden en de situatie ter plaatse. In de rioolaansluitverordening 2014 staat dat alle kosten van noodzakelijke aanpassingen voor rekening komen van de aanvrager.

 • Na ontvangst van uw aanvraag voor een rioolaansluiting vraagt de vakambtenaar offerte aan bij een door de gemeente uitgekozen aannemer.
 • Toetst de vakambtenaar of de offerte van de aannemer marktconform is.
 • Ontvangt u binnen 6 weken een brief met:
  • De kosten.
  • De voorwaarden.
  • De uitvoeringstermijn.
  • Het ontstoppingsbeleid.
 • Voordat u hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven, start de gemeente niet met de werkzaamheden.

 • Gemengd stelsel (voert vuil afvalwater samen met het veel schonere regenwater in één buis af naar de rioolwaterzuivering).
 • Gescheiden stelsel (voert vuil afvalwater en schoner regenwater of grondwater voor het grootste deel apart af).
 • Afvoer van regenwater mag niet op de openbare riolering aangesloten worden. Hiervoor moet op eigen terrein een voorziening gemaakt worden.