HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ermelo heeft 21 zetels (raadsleden). De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners. Zij worden één keer in de vier jaar gekozen. De vergadering van de gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester.

De gemeenteraad bestaat uit zes politieke partijen: CDA, Progressief Ermelo (PE), ChristenUnie (CU), Burgerbelangen Ermelo (BBE), SGP en VVD. Er is een coalitie gevormd door PE, BBE, VVD en SGP. Zij hebben samen een coalitieprogramma opgesteld en vormen het college.

De gemeenteraad bepaalt het beleid en stelt jaarlijks de begroting vast. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

De gemeenteraad vergadert één keer per maand op donderdag in het gemeentehuis van Ermelo. Kijk voor de aankomende en afgelopen vergaderingen op de pagina vergaderingen en stukken of in ons vergaderschema. De raad nodigt je van harte uit om ook naar het gemeentehuis te komen om raadsleden te ontmoeten, met ze in gesprek te komen of je geluid in een commissiebijeenkomst te laten horen.

De agenda's en de bijbehorende stukken van de vergaderingen vind je in het raadsinformatiesysteem. De agenda wordt ook vooraf gepubliceerd in het Ermelo's Weekblad. Je kunt ook op het gemeentehuis terecht om de agenda en bijbehorende stukken in te zien.

De raads- en commissievergaderingen zijn via de website live mee te luisteren.


Mooi Ermelo, denk je mee?

De gemeenteraad wil graag zichtbaar zijn in de samenleving. We blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar. Op verschillende plekken en manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners, met jou!

Lees meer over Mooi Ermelo

Cursus Politiek Actief

Vraag je je wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denk je wel eens dat jij dat beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen in je eigen omgeving, maar weet je niet hoe? Volg dan cursus Politiek Actief en ontdek het!

Meer informatie over de cursus

Contact

Telefoon: (0341) 56 71 04
E-mail: raadsgriffie@ermelo.nl
Je kunt ons op Twitter volgen via @RaadErmelo