HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad bepaalt het beleid en stelt ieder jaar de begroting vast. Daarnaast controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders de besluiten uitvoert volgens de gemaakte afspraken.

In Ermelo bestaat de gemeenteraad uit 21 raadsleden. Zij worden één keer in de vier jaar gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment telt de raad zes fracties van politieke partijen:

  • CDA
  • Progressief Ermelo
  • ChristenUnie
  • BurgerBelangen Ermelo
  • SGP
  • VVD

De gemeenteraad vergadert om de week op woensdagavond in het gemeentehuis. Deze avond noemen wij de Politieke Avond. De burgemeester zit de raadsvergadering voor.

Je bent harte uitgenodigd om op een Politieke Avond naar het gemeentehuis te komen. Je kunt dan raadsleden ontmoeten. Ga gerust met ze in gesprek of praat mee bij een Tafel. De agenda’s en de bijbehorende stukken van de Politieke Avond vind je in het raadsinformatiesysteem. De agenda vind je vooraf ook in het Ermelo’s Weekblad. De Politieke Avonden zijn live te volgen via www.ermelo.nl/luistermee.


Mooi Ermelo, denk je mee?

De gemeenteraad wil graag zichtbaar zijn in de samenleving. We blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar. Op verschillende plekken en manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners, met jou!

Lees meer over Mooi Ermelo

Link naar de pagina van Mooi Ermelo, denk je mee?


Contact

Telefoon: (0341) 56 71 04
E-mail: gemeenteraad@ermelo.nl
Volg ons op:

Hoe werkt de gemeenteraad?

De gemeenteraad van Ermelo werkt met Politieke Avonden. Deze avonden zijn om de week op woensdag. Tijdens deze avonden zijn er twee tafelrondes en een raadsvergadering. Je bent van harte uitgenodigd om bij de Politieke Avonden aanwezig te zijn en mee te praten.

Meer informatie over de werkwijze van de raad

Animatie over hoe de gemeente werkt


Ondersteuning gemeenteraad

Volg ons op