Ondersteuning van de raad

De raadsgriffie helpt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Taken van de griffie zijn bijvoorbeeld:

  • het maken van de agenda
  • zorgen voor een goedlopend proces van de vergaderingen en de besluiten
  • het organiseren van werkbezoeken
  • contact met inwoners die vragen hebben over de raad
  • advies aan raadsleden bij het schrijven van moties en amendementen
  • advies aan raadsleden over de inzet van andere politieke instrumenten

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris. Ze overleggen veel met wethouders en medewerkers die beleid ontwikkelen en uitvoeren.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen over vergaderingen, onderwerpen van de raadsagenda. Meld u zich bij de raadsgriffie aan als u gebruik wil maken van het spreekrecht. Ook als u meer wilt weten over inspreken tijdens politieke avonden kunt u bij de raadsgriffie terecht.

Wie werken bij de raadsgriffie?

  • Jannelies Vissers - raadsgriffier
  • JoĆ«lle de Graaf-Prins - raadsadviseur/plv. griffier
  • Ietje Tollenaar - raadsondersteuner/plv. griffier
  • Anton Stel - junior raadsadviseur