Politieke Avonden

De gemeenteraad van Ermelo werkt met zogenoemde Politieke Avonden. Deze Politieke Avonden vinden om de week plaats op woensdagavond. Wilt u weten hoe zo’n avond eruit ziet? Klik dan op de video hieronder.

Aan het hoofd van gemeente Ermelo staat de gemeenteraad.
De raad bepaalt het beleid en stelt ieder jaar de begroting vast.
Dat heeft allemaal directe invloed op jouw leven in Ermelo.
Daarom nodigen we je uit om mee te doen!
Om de week vergadert de raad in het gemeentehuis.
Bij deze Politieke Avonden ben jij van harte welkom!
De avond begint met de zogenoemde Tafels.
Je kunt deze bijwonen, maar je kunt ook een kopje koffie drinken met de andere raadsleden.
De tafelrondes bestaan uit elk maximaal 3 gelijkwaardige overleggen over verschillende onderwerpen.
Bij de beeldvormende Tafels krijgen de raadsleden alle belangrijke informatie.
Jij kunt hier ook aan meedoen.
Bij oordeelsvormende Tafels gaan raadsleden met elkaar, en het college in debat.
Wanneer het debat klaar is komt het onderwerp als hamerstuk op de agenda voor de Raadsvergadering.
De Politieke Avond eindigt met de Raadsvergadering.
Hier neemt de raad besluiten en wordt er gedebatteerd over eventuele moties en amendementen.
Ook kunnen de raadsleden hier vragen stellen aan het college, en het college kan korte mededelingen doen.
Er zijn verschillende manieren om mee te doen met de gemeenteraad van Ermelo.
Meeluisteren, meepraten, een eigen onderwerp aandragen en nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met de raadsgriffie.
Samen maken we Ermelo nog mooier!

Doe mee!

Het is mogelijk om Politieke Avonden bij te wonen in het Huis van Ermelo. Wil je meepraten over een onderwerp, neem dan contact op met de raadsgriffie. De raadsvergaderingen zijn vrij te bezoeken en vinden plaats in raadzaal, in het Huis van Ermelo. Je kunt de Politieke Avond ook online meekijken via www.ermelo.nl/kijkmee.

Een politieke avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen

tijd onderdeel bijzonderheden
18.40 uur - 19.25 uur tafelronde 1 twee gelijktijdige overleggen en agendacommissie
19.30 uur - 20.15 uur tafelronde 2 max. drie overleggen tegelijk
20.20 uur - 21.05 uur tafelronde 3 max. drie overleggen tegelijk
21.15 uur - 22.30 uur raadsvergadering  

Beeldvorming

Voor de drie tafelrondes geldt dat ze bestaan elk uit maximaal drie aparte Tafels. Elke Tafel heeft een eigen onderwerp. De raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben drie kwartier de tijd om het onderwerp te bespreken.  Deze Tafels kunnen informatief van aard zijn, waarin de raadsleden alle belangrijke informatie krijgen.

Wilt u met de raadsleden van gedachten wisselen over een onderwerp dat beeldvormend op de agenda staat? U bent online van harte welkom. Neem van tevoren wel even contact op met de raadsgriffie.

Oordeelsvorming

Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering.

Op deze manier bespreekt de raad elke politieke avond een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen komen vanuit het college of vanuit de gemeenteraad zelf. Maar ze kunnen ook vanuit de samenleving komen. Kijk op 'Doe mee' voor de mogelijkheden om zelf een onderwerp te bespreken met de raad.

Besluitvorming (raadsvergadering)

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats. Een vast agendapunt is vragen en mededelingen, waarin raadsleden laagdrempelig vragen kunnen stellen aan het college over andere onderwerpen dan die op de agenda staat. Ook het college kan op een eenvoudige manier korte mededelingen doen.

Bent u benieuwd naar welke onderwerpen er op de agenda staan of wilt u bijbehorende stukken raadplegen? Neem dan een kijkje in het raadsinformatiesysteem.