Politieke Avonden

De gemeenteraad vergadert om de week op woensdagavond in het gemeentehuis van Ermelo. Deze avonden noemen we politieke avonden. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om de politieke avonden bij te wonen in het gemeentehuis. Online bent u van harte welkom en meekijken kan via www.ermelo.nl/kijkmee.

Een politieke avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

Een politieke avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen

Scroll de tabel om meer te zien
tijd onderdeel bijzonderheden
18.40 uur - 19.25 uur tafelronde 1 twee gelijktijdige overleggen en agendacommissie
19.30 uur - 20.15 uur tafelronde 2 max. drie overleggen tegelijk
20.20 uur - 21.05 uur tafelronde 3 max. drie overleggen tegelijk
21.15 uur - 22.30 uur raadsvergadering  

Beeldvorming

Voor de drie tafelrondes geldt dat ze bestaan elk uit maximaal drie aparte Tafels. Elke Tafel heeft een eigen onderwerp. De raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben drie kwartier de tijd om het onderwerp te bespreken.  Deze Tafels kunnen informatief van aard zijn, waarin de raadsleden alle belangrijke informatie krijgen.

Wilt u met de raadsleden van gedachten wisselen over een onderwerp dat beeldvormend op de agenda staat? U bent online van harte welkom. Neem van tevoren wel even contact op met de raadsgriffie.

Oordeelsvorming

Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering.

Op deze manier bespreekt de raad elke politieke avond een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen komen vanuit het college of vanuit de gemeenteraad zelf. Maar ze kunnen ook vanuit de samenleving komen. Kijk op 'Doe mee' voor de mogelijkheden om zelf een onderwerp te bespreken met de raad.

Besluitvorming (raadsvergadering)

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats. Een vast agendapunt is vragen en mededelingen, waarin raadsleden laagdrempelig vragen kunnen stellen aan het college over andere onderwerpen dan die op de agenda staat. Ook het college kan op een eenvoudige manier korte mededelingen doen.

Bent u benieuwd naar welke onderwerpen er op de agenda staan of wilt u bijbehorende stukken raadplegen? Neem dan een kijkje in het raadsinformatiesysteem.

Naar het overzicht