Raadslid aan het woord

Evelien Kars: Huis van Ermelo

Het Huis van Ermelo, onlangs feestelijk geopend. Een prachtig pand, niet alleen omdat het zo duurzaam is. Met de huidige energieprijzen zou verwarmen op gas - zoals voorheen – onbetaalbaar zijn geworden. Het is ook prachtig omdat het een pand is waar mensen, organisaties en activiteiten samenkomen.

Een bibliotheek met een uitgebreide collectie boeken, maar ook met leestafels en studieplekken. En het Taalhuis, voor hulp aan mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn. Het biedt onderdak aan Welzijn Ermelo, die er uiteenlopende activiteiten organiseert, van computerhulpdienst tot financieel café, van klassenfeestjes tot koffie-inloopmomenten.

Met een theaterzaal waar voorstellingen worden uitgevoerd door dans-, muziek- of toneelgroepen uit Ermelo of door artiesten met een landelijke bekendheid. Met een hapje en drankje na afloop, verzorgd door de medewerkers van Interactie. Excelsior repeteert er wekelijks en Cultuurkust geeft er muzieklessen. Activiteiten waar de basisscholen graag op aanhaken, met optredens voor (groot)ouders als resultaat.

Je zou bijna vergeten dat je er ook je rijbewijs kunt ophalen of je paspoort. En dat je kunt trouwen in de zaal die op de woensdagen gebruikt wordt voor de raadsvergaderingen.

Samen onder 1 dak. Samen gebruik maken van 1 gebouw, het Huis van Ermelo. En dan zie en ervaar je: 1 plus 1 is hier echt meer dan 2!

Evelien Kars
Raadslid Progressief Ermelo
e.kars@ermelo.nl

Op mijn bureau staat een steen. Op de ene kant staat ‘forgive’ ingekerfd. Dat is de oproep om anderen te vergeven die mij iets aangedaan hebben. Op de andere kant ‘forgiven’ wat betekent dat mij vergeving geschonken wordt door een ander, maar bovenal door God.

Regelmatig laait er ergens een discussie op in het dorp. Aangejaagd door een inwoner, een collega politieke partij of anders. Vaak wakkert dat een vuurtje in mij aan. Dan wil ik meedoen, mijn mening geven, nuances meegeven, aangeven hoe waar of hoe onwaar het is wat er gezegd wordt. En om heel eerlijk te zijn zinkt de moed me ook vaak in de schoenen. Omdat je denkt dat je een goed gesprek aangaat. Alsof je samen rustig de tijd neemt, starend in de vlammen van een mooi vuurtje. Maar zodra je gaat zitten slaan de vlammen je in het gezicht.

Ik merk dat ik het nodig heb – en ernaar verlang - om in een houding van ‘forgive’ en ‘forgiven’ een goed gesprek aan te gaan. Volop leven vanuit vergeving en genade. Met alle Ermeloërs.

Dick Tillema
Raadslid ChristenUnie
d.tillema@ermelo.nl

Een afspiegeling van de samenleving. Het blijft een spraakmakend thema de afgelopen jaren: diversiteit mist in gemeenteraden. Er is duidelijk meer vraag naar diversiteit in de gemeenteraad voor een betere afspiegeling van de samenleving. De raad zou niet alleen een samenstelling moeten zijn bestaande uit jongeren, ouderen, mannen- en vrouwen. Het gaat verder dan dat. Een variatie van verschillende geaardheden, culturen, geloofsovertuigingen en migratie-achtergronden zou een betere weergave zijn.

Honderd jaar geleden zou het niet denkbaar zijn dat anno 2022 er een raad is die bestaat uit meer dan alleen -witte grijze mannen -. Als jonge, vrouwelijke nieuwkomer in de gemeenteraad Ermelo heb ik mijn eigen identiteit toe te voegen. Mijn eigen kleur, cultuur en geloofsovertuiging. Het is goed om te zien dat het CDA Ermelo actief bezig is met diversiteit; onze gemeenteraad verjongt door de jaren heen en het aantal vrouwelijke raadsleden en fractievoorzitters is gestegen. Iets om trots op te zijn! Zo komen wij steeds meer in de buurt van een betere afspiegeling van de samenleving.

Zo zie ik dat.

Sarojini Ramasray
Raadslid CDA Ermelo
s.ramasray@ermelo.nl

Dat is een terechte vraag. Voor mij was het een beetje een zoektocht. Hoe lopen dingen, hoe gaan dingen, welke rol heb ik als persoon. Gelukkig hebben we binnen Één-Ermelo, een heleboel ervaring dus hulp is er altijd. Ook buiten De Partij worden er door bijvoorbeeld de griffie maar ook door mensen van andere partijen handen uitgestoken. Voor mij en voor onze partij, is het belangrijk dat de drempel tussen gemeenteraad en inwoners lager wordt. “Minder vinden en meer vragen” is dan ook op mijn lijf geschreven. Je wil een luisterend oor zijn voor de inwoners van Ermelo. Dus je moet er op af om in contact te komen met de inwoners en dat beseffen we ons als partij heel erg goed! En ik besef mij ook dat dit niet altijd even leuk is, maar het wel mijn taak als gekozen vertegenwoordiger van dit mooie dorp! 

Natuurlijk kan en kunnen wij dit niet alleen en hebben we verbindende samenwerking nodig binnen de gemeenteraad. En ja dit kan soms leiden tot discussie binnen de raad en het college, maar soms moet je wel de scherpe randjes opzoeken!

Maar samenwerken staat bovenaan mijn lijstje en ik zal er alles aan doen voor wat het beste is voor ons mooie Ermelo.

John Dooijewaard
Raadslid één Ermelo
j.dooijewaard@ermelo.nl

Iedere inwoner van Ermelo zal het gezien hebben. Er wordt druk gebouwd rondom het Raadhuisplein. Op dit moment wordt het steeds beter zichtbaar hoe het vernieuwde gemeentehuis eruit zal gaan zien. En dan?

Dan rest eigenlijk alleen nog het deel ‘links’, waar momenteel onder andere Welzijn Ermelo, Pinel en Vluchtelingenwerk in huizen. Hoe kunnen we daar ook nog wat moois van maken, zodat het een mooie eenheid wordt met de rest van de gebouwen rondom het Raadhuisplein? Afgelopen week mocht ik daar tijdens een overleg van de raad het woord over voeren. De laatste vier jaren hield ik me met name bezig met diverse onderwerpen in het ‘Sociaal Domein’. Nieuwbouw bij het Raadhuisplein is weer heel iets anders. Het lijken twee heel verschillende werelden. En toch…

Goede zorg voor inwoners van Ermelo bestaat niet alleen uit goede sociale voorzieningen en goede zorg, maar ook uit een goede leefomgeving. Daar horen ook goede gebouwen bij waarin het voor mensen fijn is om te werken of te wonen. En zo komen twee zaken bij elkaar: sociale voorzieningen en bouw. Misschien kan ik het ook benoemen als ‘mensen en stenen’. Ook de stenen zorgen ervoor dat Ermelo weer een beetje mooier wordt.

Zo zie ik dat!

Jos van der Deure
Raadslid ChristenUnie Ermelo
j.vanderdeure@ermelo.nl

Onlangs is ons een langdurige samenwerking gegund door de inwoners van Ermelo. Er ligt een eervolle en serieuze taak voor ons, waarbij iedereen natuurlijk de belangen van de achterban meeneemt.

Belangen lopen uiteen en kunnen in sommige gevallen zelfs tegengesteld zijn. Het zou mij echter niet verbazen als tegengestelde belangen eigenlijk paradoxaal zijn. Daarom ben ik er van overtuigd dat we met de juiste samenwerking gebruik kunnen maken van het talent, de kennis en ervaring van dit gemeentebestuur. Een samenleving is pas een samenleving, als we ook daadwerkelijk samen leven. Daar zit de kern!

Door als verschillende partijen open te staan voor ieders belangen, kunnen we het gemeentebelang dienen. Op deze manier creëren we synergie die onze gemeente veel oplevert en waarin wij als afzonderlijke partijen ook efficiënt de belangen van onze achterban vertegenwoordigd zien.

Daarom deze boodschap. Een boodschap die valt en staat met participatie en feedback van de inwoners van Ermelo. Als burger heeft iedereen een stem, en die moet gehoord worden. Want net zoals in de gemeenteraad is er geen samenleving zonder samen leven, en wanneer de ‘burgertaak’ als eervol wordt beschouwd en serieus wordt genomen, kunnen we bruggen slaan waar anders alleen maar moerassen zijn.

Zo zie ik dat.

Nero de Boer
Raadslid CDA Ermelo
n.deboer@ermelo.nl

In de politiek maken we keuzes. Keuzes waarbij altijd tegengestelde belangen worden afgewogen om zo tot een gedegen besluit te komen. Het is zoeken. Zoeken naar de juiste balans. Houden we vast aan bestaande keuzes? Moeten we nieuwe keuzes maken? En hoe kunnen we zo goed mogelijk rekening houden met al die verschillende belangen?

Wij als gemeenteraad spelen een belangrijke rol bij de keuzes die er de komende tijd gemaakt zullen worden. Het doet mij dan ook goed dat er momenteel sprake is van een mooie balans tussen nieuwe en vertrouwde gezichten binnen onze raad. Nieuwe gezichten die zich vol frisse moed en energie in willen zetten voor ons mooie Ermelo en vertrouwde gezichten die hier al langer mee bezig zijn en met hun ervaring onmisbaar zijn voor alle nieuwe raadsleden.

Als één van die ‘nieuwe gezichten’ in de raad is het natuurlijk wennen. Het is een grote verantwoordelijkheid, je moet hard aan de bak en er komen veel dingen op je af. Tegelijkertijd betekent nieuw in de raad zijn, ook vanuit de verwondering deel uitmaken van het proces, om daarbij met een frisse en kritische blik een bijdrage te leveren.

Samen met alle partijen vormen we de juiste balans voor Ermelo.

Zo zie ik dat!

Jander de Blauw
Raadslid CDA Ermelo
j.deblauw@ermelo.nl

Samenwerken is belangrijk en kan je vaak verder helpen. Vooral als deze samenwerking goed verloopt. Maar, dat gaat niet altijd vanzelf. De gemeente Ermelo werkt ook samen, onder ander bij allerlei belangrijk sociale onderwerpen. Zo werkt de gemeente samen met anderen om hulp te bieden aan de jeugd, maar ook aan mensen welke onder de Participatiewet vallen of mensen die ondersteuning nodig hebben door een beperking.

Op het sociale gebied werkt de gemeente Ermelo veel samen met de gemeente Harderwijk en de gemeente Zeewolde. Ze werken zelfs zo veel samen, dat het overgrote deel van het beleid (al dan niet al het beleid) hetzelfde is in deze drie gemeenten. Ondanks dat de gemeenten nauw samenwerken en veel gezamenlijk beleid maken, hebben de gemeenteraden van deze drie gemeenten nauwelijks contact met elkaar. Dat is bijzonder. Vooral omdat deze raden het beleid moeten vaststellen, ieder in hun eigen gemeente.

Vanuit Progressief Ermelo ben ik al enige tijd aan het werken aan een voorstel om dit beter te organiseren. Een rapport van de Rekenkamer wat pas verschenen is vroeg ook aandacht voor samenwerking tussen de drie Raden. En dat is mooi, maar ook logisch. 

René Arts
Raadslid Progressief Ermelo
r.arts@ermelo.nl