Hoe werkt de raad?

Het werk van de gemeenteraad heeft invloed op uw leven in Ermelo. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigen jou en alle andere inwoners van Ermelo. Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad stelt ook de begroting vast en controleert het jaarverslag van de gemeente.

De gemeenteraad denkt met u mee

De gemeenteraad stelt doelen aan de hand van de volgende vragen:

  • wat willen we verbeteren
  • hoe gaan we dat doen?

Deze doelen worden door de raad vertaald in visie en beleid. Dit heet ‘kaderstellen’. Het college van burgemeester en wethouders zet het beleid om in concrete plannen waarover de gemeenteraad daarna beslist.

De gemeenteraad luistert naar u

Om namens alle inwoners van Ermelo te kunnen spreken moet de raad precies weten wat er in de gemeente speelt. Ze luisteren daarom graag naar uw plannen, wensen of problemen. Uw mening is de basis van het werk van de gemeenteraad. Om te weten wat er in de gemeente speelt gaan raadsleden bijvoorbeeld op werkbezoek. Ook overleggen ze regelmatig met verschillende organisaties en vragen ze actief naar uw mening.

Zelf contact zoeken met de raadsleden? Stuur een mail, een brief of spreek ze tijdens een politieke avond.

De gemeenteraad beslist voor u

Gemeenteraadsleden bestuderen elk voorstel heel precies voordat ze er een mening over vormen. Ieder raadslid houdt daarbij rekening met de meningen van de inwoners van Ermelo. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan. Omdat raadsleden – net als de inwoners van Ermelo – verschillend kunnen denken over een onderwerp geeft de meerderheid de doorslag.