Statuut van de gemeente Ermelo

Afspraken rondom het onderlinge samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie in de gemeente Ermelo.

Wat is het Statuut van de gemeente Ermelo?

Met een statuut kun je regels vastleggen, bijvoorbeeld over onderlinge samenwerking. Op deze pagina vind je het Statuut van de gemeente Ermelo. Daarmee hebben de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie met elkaar afgesproken hoe zij het beste met elkaar kunnen samenwerken, voor de inwoners van Ermelo.

Bekijk het statuut

Wat staat er in?

Het Statuut gaat in op samenwerking binnen de organisatie. Er is vastgelegd dat er wordt gewerkt vanuit een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect. Ook zijn er werkafspraken opgenomen in het Statuut. In het statuut zijn afspraken vastgelegd over de volgende 4 onderwerpen:

  1. Samenspel raad, college en organisatie
  2. Informatievoorziening van het college aan de raad
  3. Verantwoording van het college aan de raad
  4. Geheimhouding

Onderliggende documenten

Het Statuut is een verzameldocument van afspraken en wetgeving. Het is een paraplu voor andere documenten zoals het Reglement van Orde van de gemeenteraad en het participatiebeleid. Er wordt in het Statuut verwezen naar deze documenten. Hieronder vind je het overzicht van de genoemde documenten.

Wat is het vervolg?

De gemeenteraad heeft het eerste Statuut van de gemeente Ermelo begin 2023 vastgesteld.
Dit statuut is vastgesteld voor vier jaar. Ieder jaar, of bij het aflopen van de geldingsduur van het document, komen de raad, het college en de ambtelijke organisatie bij elkaar om te evalueren. Soms wordt het document ondertussen aangepast, omdat er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving is.