Hart van Horst

We werken aan een ruimtelijke visie voor Hart van Horst. Er spelen veel ontwikkelingen in dit gebied. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking. Gesprekken met belanghebbenden waren een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat het haalbaar is om voor Hart van Horst een aparte stedenbouwkundige uitwerking te maken. Dit wordt een aanvullend beleidsstuk op het Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt.

Samen met inwoners en stakeholders

In de tweede helft van 2021 werken we samen met inwoners en stakeholders aan de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst. Een stedenbouwkundige uitwerking brengt bestaande en mogelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan in beeld. Belangrijke ontwikkelingen in het gebied zijn bijvoorbeeld woningbouw en verkeer. Het doel is om te komen tot een indeling waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Vanuit de gemeente zijn er een aantal vaste voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Binnen die voorwaarden kijken we graag samen naar de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst.

De onderwerpen die in de 3 bijeenkomsten met inwoners en stakeholders aan bod komen zijn:

  • het eigen karakter van het gebied (landelijk, dorps) en de mogelijkheden voor sociale ontmoeting
  • we kijken we naar een mogelijke nieuwe indeling van het Hart van Horst
  • welk probleem in de mobiliteit ervaren inwoners en stakeholders
  • onderzoeken  we welke ingrepen in de mobiliteit gewenst zijn bij de nieuwe ruimtelijke indeling
Terug naar het overzicht Ermelo in ontwikkeling