Hart van Horst

We werken aan een ruimtelijke visie voor Hart van Horst. Er spelen veel ontwikkelingen in dit gebied. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking. Gesprekken met belanghebbenden waren een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
Uit dit onderzoek blijkt dat het haalbaar is om voor Hart van Horst een aparte stedenbouwkundige uitwerking te maken. Dit wordt een aanvullend beleidsstuk op het Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt.

Samen met inwoners en stakeholders

In de tweede helft van 2021 werken we samen met inwoners en stakeholders aan de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst. Een stedenbouwkundige uitwerking brengt bestaande en mogelijke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan in beeld. Belangrijke ontwikkelingen in het gebied zijn bijvoorbeeld woningbouw en verkeer. Het doel is om te komen tot een indeling waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Vanuit de gemeente zijn er een aantal vaste voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Binnen die voorwaarden kijken we graag samen naar de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst.

De onderwerpen die in de 3 bijeenkomsten met inwoners en stakeholders aan bod komen zijn:

 • het eigen karakter van het gebied (landelijk, dorps) en de mogelijkheden voor sociale ontmoeting
 • we kijken we naar een mogelijke nieuwe indeling van het Hart van Horst
 • welk probleem in de mobiliteit ervaren inwoners en stakeholders
 • onderzoeken  we welke ingrepen in de mobiliteit gewenst zijn bij de nieuwe ruimtelijke indeling

In grote lijnen ziet het participatietraject er zo uit: 

Startbijeenkomst

 • Donderdag 7 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Presentatie mogelijke indeling Hart van Horst. Daarna uw eerste reacties hierop.
 • Onderzoek van huidige bereikbaarheid en uitdagingen in mobiliteit. Daarna toets bij u: herkent u dit, mist u dingen?

Verdiepingssessie

 • Maandag 15 november tussen 19.00 en 21.00 uur
 • Mogelijk een aangepaste ruimtelijke indeling Hart van Horst.
 • Presentatie mogelijke mobiliteitsoplossingen bij de nieuwe indeling. Daarna uw reacties hierop.

Behandeling Hart van Horst in de gemeenteraad

 • 2e/3e kwartaal: de raad wordt om advies gevraagd over Hart van Horst
 • Dit is nog geen besluit over Hart van Horst, alleen een behandeling/overleg door de raad.

Slotbijeenkomst

 • Donderdag 17 maart tussen 16.00 en 17.30 uur: voor agrariërs en ondernemers 
 • Donderdag 14 april tussen 19.30 en 21.00 uur: voor bewoners- en belanghebbenden
 • We laten u zien hoe de stedenbouwkundige uitwerking Hart van Horst eruit ziet, met de mobiliteitsoplossingen. Daarbij geven we aan welke inbreng uit het afgelopen traject we konden verwerken en welke niet.

Oplevering Participatierapport

 • Half 2022
 • Het participatietraject wordt geleid door een onafhankelijk specialist. Dit bureau stelt aan het einde een rapport op. Hierin vindt u uw inbreng terug, óók dat wat niet kon worden overgenomen. De gemeenteraad kan via dit rapport altijd terugzien hoe u erover denkt. Dit helpt de raad om een goede keuze te maken.

Besluit gemeenteraad

 • November/december 2022
 • Na de verkiezingen neemt de nieuwe gemeenteraad een besluit over de stedenbouwkundige uitwerking Hart van Horst. Na dit besluit wordt dit beleidsstuk ter inzage gelegd. Indienen van zienswijzen of het in beroep gaan bij een ter inzage legging van een beleidsstuk is niet meer mogelijk. Inbreng was mogelijk tijdens het participatietraject van oktober 2021 en is verwerkt in het participatierapport.