Ontwikkelperspectief Horst & Telgt

Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met buurtvereniging Horst & Telgt een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Dit is een vervolg op het buurtplan uit 2015. Het geeft duidelijkheid in de haalbaarheid van kleine ontwikkelingen in dit gebied. De gemeenteraad stelde het ontwikkelingsperspectief op 3 maart 2021 vast.

Hulpmiddel

Nieuwe ideeën van een kleine grootte en  ontwikkelingen in het gebied worden aan de hand van het ontwikkelingsperspectief bekeken. Elk deelgebied heeft zijn eigen kenmerken en voorwaarden voor ontwikkeling. Dit helpt om beter te weten of een ontwikkeling of bouwplan haalbaar is. Hiermee hopen we dat de plannen voor het gebied beter passen bij de eisen die de gemeente en de buurtvereniging hebben gemaakt voor het gebied.

Fijne samenwerking

Het college kijkt terug op een mooie samenwerking met de buurtvereniging. De buurtvereniging is er tevreden over de betrokkenheid en samenwerking in het projectteam. Een samenwerking die voor herhaling vatbaar is!