Mobiliteitsvisie 2030: Energiek Ermelo

We werken aan een visie op mobiliteit tot 2030. Ermelo bruist en is op verschillende terreinen in beweging. Veel mensen wonen, werken en bezoeken ons dorp.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst? Het gaat over verkeersveiligheid in het dorp en de buitengebieden, over de bereikbaarheid van het centrum en wijken, over parkeren, over elektrisch rijden en over het stimuleren van fietsen. En nog veel meer.

Nieuwe kansen en ontwikkelingen voor Ermelo

In onze groene gemeente is veel aandacht voor recreatie, wonen, zorg en ondernemen. Er gebeurt van alles. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe woonwijken, de bouw van een nieuw sportcentrum, het verduurzamen van bedrijventerreinen en het omvormen van recreatieparken. Maar er zijn ook knelpunten zoals bijvoorbeeld vrachtverkeer binnen de bebouwde kom en spoorwegovergangen. Dit alles leidt tot nieuwe kansen en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

Lees nu de Mobiliteitsvisie Ermelo gaat!

Hierin hebben we opgeschreven wat we willen bereiken, maar ook met welke bouwstenen we dat willen doen. Met die bouwstenen maken we vervolgens een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen.

Download de Mobiliteitsvisie Ermelo gaat (pdf, 3 MB)

De vier thema’s van de visie

Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen dachten mee over de thema’s die in de visie aandacht moeten krijgen. In 2020 zette de gemeenteraad hierover een enquête uit. Uit de resultaten blijkt wat er speelt in de samenleving. De thema’s die er uit springen zijn groen, vitaal en veilig. Zelf voegen we daar nog bereikbaarheid aan toe. Met deze thema’s gaan we de komende tijd met elkaar aan de gang om een visie te maken. Hierin stellen we duidelijke doelen en maatregelen. Deze doelen en maatregelen leggen we vast in een uitvoeringsprogramma voor vijf jaar.

De thema’s gaan onder andere over:

 • Groen: Klimaatdoelstellingen, stimuleren fiets, faciliteren elektrisch vervoer en klimaatadaptatie.
 • Veilig: Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, kwetsbare verkeersdeelnemers, knelpunten en ongevallen.
 • Vitaal: Mobiliteitsgeluk- en armoede, kansen deelauto’s, openbaar- en deelvervoer, loop- en fietsmogelijkheden en mobiliteit ouderen / mindervaliden.
 • Bereikbaar: 30-km zones, spoorwegovergangen, landbouwverkeer , parkeren en doorstroming.

Proces en traject

Fase 1 Inventarisatie, Onderzoek en Analyse (plaatsgevonden maart – juni 2021)

 • verzamelen van gegevens over onder andere veiligheidsplan, vervoersnetwerken etc;
 • online enquête voor inwoners;
 • stellingendebat met de gemeenteraad;
 • resultaat: Een interactieve conceptvisie op hoofdlijnen met grafische informatie en een uitvoeringsprogramma.

Fase 2 In gesprek met elkaar (plaatsgevonden juni – juli 2021)

 • twee online bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen;
 • samenstellen van een klankbordgroep;
 • twee klankbordgroep bijeenkomsten;
 • resultaat: Een aangescherpte conceptvisie.

Fase 3 Zienswijzenota en afronding (plaatsgevonden juli – december 2021)

 • vaststellen van de conceptvisie door college en gemeenteraad;
 • reacties op de visie verzamelen;
 • definitieve visie opstellen en voorleggen ter besluitvorming van college en raad;
 • resultaat: Een mobiliteitsvisie tot 2030 met een uitvoeringsprogramma van vijf jaar.

In 2022 en 2023 gaan we aan de slag met de uitvoering van de visie.