Grootschalige energie opwekken

Om de CO2 uitstoot te verminderen en over te gaan naar duurzame energie zijn regionale en lokale initiatieven nodig voor het grootschalig opwekken van energie. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld zonneparken en windmolens. 

Naar het overzicht