Recreatiegebied Strand Horst

Strand Horst (Ermelo) ligt langs de A28 en is een recreatiegebied van bijna 6 kilometer lang. Het biedt volop mogelijkheden om te ontspannen of sportief te vermaken. Om het recreatiegebied Strand Horst aantrekkelijk te houden en te verbeteren hebben verschillende initiatiefnemers plannen ontwikkeld. Die plannen moeten zorgen voor een kwaliteitsimpuls.

Het bestemmingsplan Strand Horst 2006 is 10 jaar oud. Het bestemmingsplan dient geactualiseerd te worden. De gemeente wil de doelstellingen realiseren zoals opgenomen in de Structuurvisie Ermelo 2025. Een verdere ontwikkeling en kwaliteitsimpuls van Strand Horst, die meerwaarde heeft voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit van Ermelo.

Visie Strand Horst 2013

In 2013 is de Visie Strand Horst vastgesteld. Deze visiekaart geeft een globaal beeld van de toekomstige ontwikkelingen voor Strand Horst. Ook in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt deze visiekaart onderstreept met als toevoeging dat het belangrijk is dat het een openbaar strand blijft voor alle inwoners van Ermelo. Het gebied en de routes ernaartoe moeten ook veilig zijn. Er wordt gestreefd naar een recreatief fiets-wandelpad wat zoveel mogelijk langs het strand loopt.

We zijn in gesprek met initiatiefnemers

Voor Strand Horst zijn door diverse ondernemers verschillende initiatieven ingediend  (coöperatie Gastvrije Randmeren, Pitch en Putt, Paintball, Van Den Brink Onroerend Goed, Leisurelands, Telstar Surf, McDonalds, de Jachthaven Strand Horst, Bellini’s en Wok-inn).  De gemeente heeft een actieve rol genomen in het proces om alle initiatieven te integreren en concreet op kaart te zetten. Dit heeft geleid tot een Masterplan. Gedurende dit proces is er meerdere malen met de initiatiefnemers gesproken.

Masterplan Strand Horst

Het  Masterplan toont bouwvlakken en zones waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De kaart toont nog niet  de concrete invullingen van de bouwmogelijkheden. Deze worden later via het bestemmingsplan aan de hand van het beeldkwaliteitsplan bepaald. De ontwikkelingen dragen bij aan het vergroten van het toeristische en recreatieve karakter van Strand Horst waarbij het gebied gedurende het gehele jaar aantrekkelijker wordt. De bestaande stranden blijven hierbij gehandhaafd en voor een ieder toegankelijk.