Wijk van de Toekomst

Wijken van de Toekomst zijn gasloze wijken in Gelderland of wijken die daarnaar op weg zijn. In Ermelo hebben we zo’n wijk. In wijk West kijken we met bewoners hoe we stap voor stap van het aardgas af kunnen. Dat begint bij goed isoleren tot aan het installeren van een duurzame warmtevoorziening.

Van de provincie kreeg de wijk 4,4 miljoen euro subsidie om bewoners een vliegende start te geven. En ze te ondersteunen op weg naar verduurzaming. Voor elke woning  is er een subsidiebudget van € 12.000. Bewoners kunnen dit budget inzetten om hun woning te isoleren en voor de installatie van bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp.

Bewoners van de Wijk van de Toekomst kunnen subsidie aanvragen voor het nemen van isolatie- en installatiemaatregelen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2025. Om voor subsidie in aanmerking te komen is een energieadvies nodig. In het advies staat welke isolatiemaatregelen nodig zijn om de woning op energielabel A of B te krijgen.

Energieadvies aanvragen Subsidie aanvragen

Nederland groeit en verduurzaamt in rap tempo. De vraag naar stroom groeit. Daarom maakt netbeheerder Liander het netwerk klaar voor de toekomst. Vanaf het eerste kwartaal in 2024 pakt Liander in tien jaar het stroomnet in verschillende delen in Ermelo aan. De eerste buurt waar Liander aan de slag gaat is Ermelo-West.

Liander gaat nieuwe elektriciteitshuisjes plaatsen

Liander kijkt samen met de gemeente waar extra elektriciteitshuisjes nodig zijn, waar deze kunnen staan en hoe ze de werkzaamheden met eventuele andere werkzaamheden kunnen combineren. 

Wanneer de locaties bekend zijn, ontvangen bewoners een informatiebrief van Liander.

Een betrouwbare buurtaanpak

Liander pakt de werkzaamheden buurt voor buurt aan. Het streven is om maar één keer in de wijk aan de slag te gaan, in plaats van meerdere keren in een paar jaar tijd. Zo wordt de overlast beperkt en weten bewoners waar ze aan toe zijn.

Overlast

Tijdens de verbetering van het netwerk kunt u overlast ervaren. Op sommige plekken gaat de stoep of straat open voor het leggen van de kabels. Wanneer de nieuwe kabels of een elektriciteitshuisje in gebruik genomen worden, is er mogelijk enkele uren geen stroom. Liander kondigt dit vooraf aan.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie op de website van Liander. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Liander Klant Contact via 088 542 63 23 (ook buiten kantooruren).

Als woningeigenaar krijgt u een subsidiebudget van € 12.000. U kunt € 6.000 gebruiken om te isoleren. En € 6.000 om installatiemaatregelen te nemen. De helft van de door u gemaakte kosten ontvangt u aan subsidie. Stel: u heeft uw woning voor € 3.000 geïsoleerd. Dan ontvangt u hiervoor € 1.500 subsidie. U kunt tot en met 31 december 2025 een aanvraag doen voor subsidie. Voor 31 december 2026 moet u de werkzaamheden hebben afgerond en verantwoord met rekeningen en/of bewijzen van betaling. 

U wilt starten met isolatiemaatregelen. Wat moet u dan doen?

Om voor de € 6.000 subsidie in aanmerking te komen heeft u een energieadvies nodig. Vul hetaanvraagformulier in. In het advies staat welke isolatiemaatregelen u moet nemen. Het energieadvies is gratis. Heeft u na het uitvoeren van de isolatiemaatregelen uit het energieadvies nog subsidie over? Dan kunt u dit optellen bij uw subsidiebudget voor installatiemaatregelen.

U heeft het energieadvies. Wat doet u daarna?

Met het advies laat u een offerte maken door een isolatiebedrijf. Met deze offerte kunt u nu uw subsidie aanvragen.
Met de door u ingevulde bedragen kennen we u een subsidiebedrag toe. Als u klaar bent met de werkzaamheden dan stuurt u ons de rekeningen. We kijken of het door u ontvangen subsidiebedrag klopt. En verrekenen, als het nodig, is het verschil met u. 

U start gelijk met installatiewerkzaamheden. Wat moet u dan doen?

Zijn de isolatiemaatregelen uit het energieadvies uitgevoerd? Dan is uw woning voldoende geïsoleerd om door te gaan naar de installatiefase. U kunt nu subsidie aanvragen voor installatiemaatregelen. Gebruik hiervoor de door u opgevraagde offerte.

Uw woning aanpassen kan een flinke investering vragen. Veel mensen hebben hier niet zomaar geld voor klaarliggen. Als dit ook voor u geldt, bent u zeker geen uitzondering! Logisch dat u denkt dat verduurzamen niet iets voor u is. Toch zijn er ook voor u mogelijkheden. 

Wist u dat u naast de lokale subsidieregeling voor de Wijk van de Toekomst in veel gevallen ook gebruik kunt maken van de landelijke ISDE-regeling? Op deze manier kunt u uw eigen kosten verder verlagen. Het bedrag wat na aftrek van de subsidies overblijft kunt u betalen met eigen geld of met een lening. In Ermelo is hiervoor de Lening Toekomstbestendig wonen beschikbaar. Hiermee kunt u tegen goede voorwaarden uw maatregelen betalen. De maandlasten van de lening kunt u in veel gevallen betalen met de energiebesparing die de maatregelen opleveren!

Een voorbeeld

Behoefte aan een persoonlijk gesprek? 

 De energiecoaches van het Regionaal Energieloket kijken graag met u mee. Ze helpen u gratis met kleine vragen over energiebesparing of bij het aanvragen van subsidie.

Energiecoaches

Op deze pagina ziet u wat een energiecoach voor u kan betekenen en kunt u zich aanmelden voor een gesprek.

Woonbond

Op deze pagina vindt u meer informatie over duurzame maatregelen voor huurders.

Aanvragen subsidie Wijk van de Toekomst

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor isolatie- en/of installatiemaatregelen. Het formulier geeft aan welke documenten er nodig zijn voor uw aanvraag.

Subsidieregeling Wijk van de Toekomst 

Op deze pagina kunt u de subsidieregeling raadplegen. Hierin staat alle informatie over voorwaarden, activiteiten, looptijd en de aanvraag beschreven.

ISDE subsidie

In veel gevallen kunt u voor isolatiemaatregelen en installatiemaatregelen gebruik maken van de landelijke ISDE subsidie. Op deze pagina ziet u waar de maatregelen aan moeten voldoen, hoeveel subsidie u kunt ontvangen en wat u moet doen om de subsidie aan te vragen.

Toekomstbestendig wonen lening

Wilt u uw maatregelen financieren met een lening? Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de Toekomstbestendig wonen lening van de gemeente Ermelo.

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een praktische gids voor tips en adviezen over duurzaamheid. Bijvoorbeeld over energiebesparing en omgaan met afval.

Duurzame Subsidies in Ermelo

Hier vindt u een overzicht van de duurzame subsidies die beschikbaar zijn in de gemeente Ermelo.

Energieadvies aanvragen

Het nemen van isolatiemaatregelen start met het inwinnen van een professioneel energieadvies. Via duurzamer@ermelo.nl kunt u een gratis energieadvies aanvragen.

Peter en Nathanja Adam

Stap voor stap naar aardgasvrij

Peter en Nathanja Adam wonen met hun twee kinderen nu ruim 12 jaar in Wijk West in Ermelo. In 2020 hebben ze de laatste stap gezet om de woning helemaal aardgasvrij te maken. “Doe het stap voor stap en bereken wat het je oplevert voor de toekomst”, is de tip die ze willen meegeven aan andere huiseigenaren.

Toen Peter en Nathanja het huis in 2008 kochten zat er al muurisolatie en HR++ glas in. De reden om de woning verder te verduurzamen? “Wij zijn natuurliefhebbers en gaan in onze vrije tijd graag naar buiten. Wij vinden het milieu en energiebesparing belangrijk. Als we daarmee ook nog kosten besparen is dat heel mooi meegenomen”, vat Nathanja samen.

Binnen 5 jaar van het gas af

En zo gingen ze in een periode van 5 jaar de vloer en het dak zelf isoleren. Ook lieten ze vloerverwarming aanleggen en een pelletkachel plaatsen. Daarna kwamen 18 zonnepanelen op het dak en hebben ze zelf de gaskookplaat vervangen door een inductiekookplaat. Dat Peter een technisch beroep heeft, kwam hierbij goed van pas. In 2020 werd een volledig elektrische warmtepomp geïnstalleerd voor warm water en de verwarming. Daarna werd het gas afgesloten.

Een besparing van ongeveer € 1.000

“Doordat we de maatregelen verspreid hebben over een aantal jaren, ligt niet je hele huis overhoop. En is het ook financieel te doen”, vertelt Nathanja. Peter heeft uitgerekend dat ze de zonnepanelen in 7 jaar terugverdienen. En de warmtepomp in 8 jaar. “Want doordat we nu elektrisch verwarmen betalen we geen gas meer, maar ook geen vastrecht voor gas. Dit bij elkaar levert ongeveer € 1000 besparing per jaar op. Door de zonnepanelen komt ons jaarlijkse elektriciteitsverbruik op nagenoeg 0 uit. De warmtepomp schaften we aan met subsidie van de overheid.  En met € 12.000 extra subsidie van  de Wijk van de Toekomst.”

Het huis in nu ook erg comfortabel

De verduurzaming levert ook nog een heel comfortabel huis op. “De vloerverwarming geeft een fijne warmte in huis. De pelletkachel hebben we voor de gezelligheid. En om op echt koude winterdagen van -15 graden de woning snel even bij te verwarmen”, vertelt Peter.

“Het enige waar we even aan moesten wennen was het geluid van de warmtepomp. Maar doordat we 1 van de stilste warmtepompen hebben, hoorden we het geluid al snel niet meer.” Nathanja en Peter zijn het met elkaar eens: “We zijn blij met het resultaat en zouden het zo weer doen.”

Tip voor andere huiseigenaren

En als ze nog een tip mogen geven aan andere huiseigenaren? “Grijp elke verbouwing aan om te verduurzamen. Zet dus niet zomaar een dakkapel op je dak zonder na te denken over zonnepanelen. En doe het stap voor stap. Dan is het haalbaar!”

De overgang van wonen naar aardgas is een enorme klus. Daar moeten we goed over nadenken. Dit doen we met verschillende partijen zoals de provincie, de netbeheerder, UWOON, energiebedrijven en installatiebedrijven. En natuurlijk met de bewoners zelf. Al vanaf de start is er een bewonerswerkgroep die deel uitmaakt van de projectgroep. 

Warmteonderzoek

We onderzochten twee technieken waarbij geen afscheid wordt genomen van aardgas:

 • de huidige HR-ketel;
 • de hybride warmtepomp.

En vijf aardgasvrije technieken:

 • 2 soorten warmtenetten
 • 3 individuele oplossingen.

We bespraken de onderzoeksresultaten tijdens de bewonersavond van 23 september 2021. Sommige uitkomsten verschillen per woningtype. Maar er zijn ook zaken die voor alle woningtypen gelden:

 • De CO2 besparing naar aardgasvrij is ongeveer 25% voor warmtenetten en loopt op tot 100% voor een warmtepomp met PVT-panelen (zonnepaneel die zowel elektriciteit als warmte opwekt).
 • Zowel een hybride pomp als alle aardgasvrije technieken vragen een grotere investering dan een HR-ketel.
 • De energierekening gaat bij verschillende typen warmtepompen (met en zonder panelen) omlaag. Hiermee kan de investering (deels) worden terugverdiend. 

Wilt u het onderzoek bekijken? Stuur dan een verzoek naar duurzamer@ermelo.nl.

Subsidie voor hybride warmtepomp

Op de bewonersavond werd ook duidelijk dat helemaal van het aardgas af in 2027 voor veel bewoners nog een stap te ver is. Het kost gewoon te veel geld. De installatie van een hybride warmtepomp werd als oplossing aangedragen als een tussenstap naar helemaal aardgasvrij.

We vroegen de provincie of bewoners met de subsidie ook een hybride waterpomp kunnen installeren. De provincie vond dit een goed idee en heeft hier de subsidieregeling op aangepast. Vanaf 30 maart 2022 is het voor bewoners mogelijk om hun subsidiebudget in te zetten voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. De verplichting dat installatiemaatregelen moeten leiden tot volledig aardgasvrij vervalt hiermee. Dit neemt niet weg dat bewoners die willen alsnog met de subsidie de stap naar volledig aardgasvrij kunnen maken. 

De hybride warmtepomp en de cv-ketel zorgen dan samen voor het verwarmen van de woning en warm tapwater. Dit bespaart aardgas en zorgt voor vermindering van CO2 uitstoot in de wijk

Ook voor UWOON geldt dat zij de subsidie kan inzetten voor de aanschaf van warmtepompen. Zij ontvangt een lager bedrag per woning. Hierdoor kunnen er 114 huurwoningen aan de Wijk van Toekomst worden toegevoegd. Het totaal aantal huurwoningen in de Wijk van de Toekomst komt daarmee op 438.

straatnaam huisnummers postcode
Arendlaan 31 3853 SB
Arendlaan 33 3853 SB
Arendlaan 35 3853 SB
Arendlaan 37 3853 SB
Arendlaan 39 3853 SB
Arendlaan 41 3853 SB
Arendlaan 43 3853 SB
Arendlaan 45 3853 SB
Duifstraat 1 3853 TE
Duifstraat 40 3853 TJ
Duifstraat 46 3853 TK
Duifstraat 54 3853 TK
Duifstraat 67 3853 TG
Duifstraat 71 3853 TH
Duifstraat 79 3853 TH
Duifstraat 83 3853 TH
Duifstraat 85 3853 TH
Duifstraat 89 3853 TH
Kievitstraat 26 3853 VL
Kievitstraat 48 3853 VM
Kievitstraat 55 3853 VH
Kievitstraat 57 3853 VH
Kievitstraat 66 3853 VM
Kievitstraat 68 3853 VM
Kievitstraat 70 3853 VM
Kievitstraat 72 3853 VM
Kievitstraat 74 3853 VM
Kievitstraat 76 3853 VM
Kievitstraat 78 3853 VN
Kievitstraat 79 3853 VH
Kievitstraat 80 3853 VN
Kievitstraat 81 3853 VJ
Kievitstraat 82 3853 VN
Kievitstraat 83 3853 VJ
Kievitstraat 84 3853 VN
Kievitstraat 85 3853 VJ
Kievitstraat 86 3853 VN
Kievitstraat 87 3853 VJ
Kievitstraat 88 3853 VN
Kievitstraat 89 3853 VJ
Kievitstraat 90 3853 VN
Kievitstraat 91 3853 VJ
Kievitstraat 92 3853 VN
Kievitstraat 93 3853 VJ
Kievitstraat 94 3853 VN
Kievitstraat 95 3853 VJ
Kievitstraat 96 3853 VN
Kievitstraat 97 3853 VJ
Kievitstraat 98 3853 VN
Kievitstraat 99 3853 VJ
Kievitstraat 100 3853 VN
Kievitstraat 101 3853 VJ
Kievitstraat 105 3853 VK
Kievitstraat 107 3853 VK
Kievitstraat 109 3853 VK
Kievitstraat 111 3853 VK
Kievitstraat 113 3853 VK
Kievitstraat 115 3853 VK
Kievitstraat 117 3853 VK
Kievitstraat 119 3853 VK
Kievitstraat 121 3853 VK
Kievitstraat 123 3853 VK
Kievitstraat 125 3853 VK
Kievitstraat 127 3853 VK
Kievitstraat 129 3853 VK
Kievitstraat 131 3853 VK
Kievitstraat 133 3853 VK
Leeuwerikstraat 47 3853 AB
Leeuwerikstraat 48 3853 AE
Leeuwerikstraat 52 3853 AE
Leeuwerikstraat 54 3853 AE
Leeuwerikstraat 56 3853 AE
Leeuwerikstraat 58 3853 AE
Leeuwerikstraat 60 3853 AE
Leeuwerikstraat 62 3853 AE
Leeuwerikstraat 64 3853 AE
Leeuwerikstraat 65 3853 AB
Leeuwerikstraat 66 3853 AE
Leeuwerikstraat 68 3853 AE
Leeuwerikstraat 70 3853 AE
Leeuwerikstraat 73 3853 AB
Leeuwerikstraat 74 3853 AE
Leeuwerikstraat 76 3853 AE
Leeuwerikstraat 78 3853 AE
Leeuwerikstraat 80 3853 AG
Leeuwerikstraat 82 3853 AG
Leeuwerikstraat 84 3853 AG
Leeuwerikstraat 86 3853 AG
Leeuwerikstraat 88 3853 AG
Leeuwerikstraat 90 3853 AG
Leeuwerikstraat 91 3853 AC
Leeuwerikstraat 92 3853 AG
Leeuwerikstraat 94 3853 AG
Leeuwerikstraat 96 3853 AG
Leeuwerikstraat 98 3853 AG
Leeuwerikstraat 100 3853 AG
Leeuwerikstraat 102 3853 AG
Leeuwerikstraat 103 3853 AC
Leeuwerikstraat 104 3853 AG
Leeuwerikstraat 106 3853 AG
Leeuwerikstraat 108 3853 AG
Leeuwerikstraat 110 3853 AG
Leeuwerikstraat 114 3853 AG
Leeuwerikstraat 116 3853 AG
Leeuwerikstraat 118 3853 AG
Leeuwerikstraat 120 3853 AG
Lijsterlaan 1 3853 TA
Lijsterlaan 3 3853 TA
Lijsterlaan 5 3853 TA
Lijsterlaan 7 3853 TA
Lijsterlaan 9 3853 TA
Lijsterlaan 11 3853 TA
Lijsterlaan 15 3853 TA
Lijsterlaan 17 3853 TA
Lijsterlaan 21 3853 TA
Lijsterlaan 23 3853 TA
Lijsterlaan 25 3853 TA
Lijsterlaan 27 3853 TA
Lijsterlaan 29 3853 TA
Lijsterlaan 31 3853 TA
Lijsterlaan 33 3853 TA
Lijsterlaan 35 3853 TB
Lijsterlaan 37 3853 TB
Lijsterlaan 39 3853 TB
Lijsterlaan 41 3853 TB
Lijsterlaan 43 3853 TB
Lijsterlaan 45 3853 TB
Lijsterlaan 47 3853 TB
Lijsterlaan 47A 3853 TB
Lijsterlaan 49 3853 TB
Lijsterlaan 51 3853 TB
Lijsterlaan 53 3853 TB
Lijsterlaan 55 3853 TB
Lijsterlaan 57 3853 TB
Lijsterlaan 59 3853 TB
Lijsterlaan 61 3853 TB
Lijsterlaan 63 3853 TB
Lijsterlaan 65 3853 TB
Lijsterlaan 67 3853 TB
Lijsterlaan 69 3853 TB
Lijsterlaan 71 3853 TB
Lijsterlaan 73 3853 TB
Lijsterlaan 75 3853 TB
Lijsterlaan 77 3853 TB
Lijsterlaan 79 3853 TB
Lijsterlaan 81 3853 TB
Reigerstraat 1 3853 XA
Reigerstraat 3 3853 XA
Reigerstraat 5 3853 XA
Reigerstraat 9 3853 XA
Reigerstraat 26 3853 XC
Reigerstraat 57 3853 XB
Roerdompstraat 16 3853 XJ
Roerdompstraat 20 3853 XJ
Spechtstraat 12 3853 VC
Spechtstraat 18 3853 VC
Spechtstraat 24 3853 VC
Spechtstraat 51 3853 VB
Spechtstraat 53 3853 VB
Spechtstraat 55 3853 VB
Spechtstraat 57 3853 VB
Spechtstraat 59 3853 VB
Spechtstraat 61 3853 VB
Spechtstraat 63 3853 VB
Spechtstraat 65 3853 VB
Spechtstraat 67 3853 VB
Spechtstraat 69 3853 VB
Spechtstraat 71 3853 VB
Spechtstraat 73 3853 VB

Waarom is deze wijk geselecteerd?

We zijn in 2018 begonnen met een onderzoek naar een geschikte wijk die als eerste van het aardgas af zou kunnen. Als eerste stap vroegen we netbeheerder Liander om een buurtanalyse op te stellen. Hierbij keek Liander in de Ermelose wijken en buurten samen met UWOON naar:

 • het type woningen
 • of gasleidingen toe zijn aan vernieuwing
 • naar de mogelijke andere keuzes voor het gebruik van aardgas.

Ook werd met UWOON gekeken naar hun plannen voor onderhoud. Met deze informatie werd duidelijk welke stappen er op technisch niveau mogelijk zijn. En welke wijken en buurten het meest geschikt zijn om op korte termijn aardgasvrij te maken. Een gedeelte van wijk West bleek het meest kansrijk te zijn.

Moet mijn woning aardgasvrij worden als ik gebruik maak van de subsidie?

Wanneer u gebruik maakt van de subsidie voor isolatiemaatregelen hoeft uw woning niet voor 2026 aardgasvrij te worden. Als u bijvoorbeeld subsidie aanvraagt voor het isoleren van uw vloer en daarna niets meer doet kunt u de ontvangen subsidie gewoon houden.

Wanneer u subsidie aanvraagt voor installatiemaatregelen hoeft uw woning niet voor 2026 aardgasvrij te worden. U kunt subsidie aanvragen voor een hybride warmtepomp en voor een all electric warmtepomp.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonlijke gegevens?

Subsidieaanvraag

Door vermelding van uw persoonsgegevens op het aanvraagformulier ‘Subsidie proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo’ geeft u toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de behandeling van uw aanvraag. Deze gegevens gebruiken we niet voor andere doelen. Na behandeling van uw aanvraag bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van het project (t/m 2027). Daarna worden de gegevens vernietigd.

Energieadvies

Voor het aanvragen van de subsidie heeft u een energieadvies nodig. Het advies bestaat uit:

 • een beschrijving van de huidige situatie
 • het advies naar aardgasvrij
 • een stappenplan.

Voor het aanvragen van de subsidie hoeft u alleen het stappenplan mee te sturen. Niet het complete energieadvies.

De pagina’s met het stappenplan uit het energieadvies stuurt u samen met het aanvraagformulier naar de gemeente Ermelo. Het stappenplan wordt, net als uw persoonsgegevens, alleen gebruikt voor het behandelen van de subsidie.

Provincie Gelderland

De subsidie komt van de provincie Gelderland in het kader van de ‘proeftuin Wijk van de Toekomst’. De proeftuin duurt tot 31 december 2026. Tot die tijd schrijven we ieder jaar een voortgangsrapportage aan de provincie. Hiervoor gebruiken we informatie die we anoniem maken. Met deze informatie beantwoorden we vragen zoals: Hoeveel bewoners vragen de subsidie aan? Voor welke maatregelen vragen bewoners subsidie aan? Etc.

Eindverantwoording provincie

In het voorjaar van 2027 moeten we een eindverantwoording afleggen bij de provincie. Dit betekent dat de gemeente de gegevens voor behandeling van de subsidie bewaart tot en met 2027. We delen bij deze eindverantwoording geen persoonlijke informatie van u met de provincie.  Na goedkeuring van de provincie vernietigen we de gegevens.

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

 • Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen vergaand moeten verminderen. CO2 dat vrijkomt bij het verbranden van aardgas, is een van de belangrijkste broeikasgassen. Omdat ca. 7 miljoen woningen met aardgas worden verwarmd, levert stoppen met aardgas voor verwarming een grote vermindering van de CO2-uitstoot op.
 • De regering heeft besloten dat in 2050 de hele gebouwde omgeving aardgasvrij moet zijn.  Dat gebeurt in fasen vanaf 2018.
 • Ook is besloten om vóór 2030 te stoppen met de aardgaswinning in Groningen. We moeten dus alternatieve en duurzame manieren vinden om te koken en onze huizen te verwarmen.
 • In de gemeente Ermelo vinden we een duurzame leefomgeving belangrijk. Voor de inwoners en ondernemers van vandaag én die van morgen. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we op dat moment alle energie die we in Ermelo met elkaar verbruiken in onze eigen gemeente opwekken. Ook is het onze ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we dan in Ermelo geen CO2 (en andere broeikasgassen) meer uitstoten. We gebruiken dan alleen nog maar in Ermelo duurzaam opgewekte energie.

Ik wil mijn woning zelf gaan isoleren, hoe gebruik ik mijn aardgasvrij budget daarbij?

Dakisolatie is meestal iets wat handige doe-het-zelvers soms zelf willen uitvoeren. Vloerisolatie soms ook, maar dat hangt af van het gebruikte materiaal. Als u zelf de werkzaamheden uitvoert worden alleen de bouwmaterialen gesubsidieerd. Dus niet de kosten voor tijdsinvestering of het kopen van gereedschappen. Subsidiëring geldt alléén voor isolatiemaatregelen aan de bestaande schil. Dus niet voor nieuw te bouwen constructies, zoals serres of dakkappellen.

Zijn er ook maatregelen of verwarmingstechnieken die uitgesloten zijn van de subsidie?

Ja, er worden inderdaad maatregelen en technieken uitgesloten.

Uitgesloten maatregelen:

 1. Bij zelfwerkzaamheden van de eigenaar van de woning worden alleen gekochte bouwmaterialen gesubsidieerd. Niet de kosten voor tijdsinvestering of gekochte gereedschappen.
 2. Alleen isolatiemaatregelen die in het energieadvies staan worden gesubsidieerd. In het advies worden bepaalde isolatiewaarden aangehouden. Maatregelen en materialen die niet aan deze waarden voldoen, worden niet goedgekeurd.
 3. We subsidiëren alleen isolatiemaatregelen aan de bestaande ‘schil’ (dak, muren, ramen, vloer) van de woning. Kosten voor uit- en nieuwbouw zijn voor rekening van de eigenaar/bewoner zelf. Ze moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit.  

Uitgesloten technieken:

 1. Biomassaketels, hout- of pelletkachels en allesbranders.
 2. Installaties of fornuizen op fossiele brandstoffen als kolen, olie of propaan- of butaangas

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit project loopt van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2026. In die hele periode is het aardgasvrije budget voor eigenaar/bewoners beschikbaar. Dat betekent dus dat u niet per se volgend jaar alles hoeft te doen. U kunt ook later beginnen of verdeeld over de jaren steeds een stap nemen. 

Wat gebeurt er als ik mijn huis verkoop, wat vertel ik de koper?

Het gaat om een woninggebonden aardgasvrijbudget. Het restant van de beschikbare subsidie gaat over naar de volgende eigenaar. U kunt de koper doorsturen naar deze link voor alle informatie die hij/zij nodig heeft. Voor nieuwe woningeigenaren is een subsidie  natuurlijk heel aantrekkelijk.