Wethouder Sarath Hamstra

Taken wethouder Hamstra

 • Locoburgemeester 1

Sociaal domein, werkgelegenheid, onderwijs, sport, dienstverlening en organisatie

 • Communicatie (beleid & strategie)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen
 • Sociaal domein
 • Werkgelegenheid
 • Participatiewet
 • AvA Inclusief Groep (eigenaarsrol)
 • WMO
 • Jeugdhulp
 • Peuterzalen en kinderopvang
 • Gezondheidszorg
 • Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Opdrachtgeverschap Inclusief Groep
 • Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo
 • Stichting Veilig Thuis
 • Sport
 • Sportaccommodaties
 • Nieuwbouw sportcentrum Zanderij (projectportefeuille)
 • Onderwijsbeleid primair en voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Diaconaal platform
 • Dienstverlening en inwonersparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Interne organisatie en organisatieontwikkeling

Politieke partij

Contact

 • Directeur-bestuurder Social Company (onbetaald)
 • Bestuurslidmaatschap CDA bestuurdersvereniging, vanaf 25 mei 2023 (onbetaald)