Wethouder Sarath Hamstra

Taken

 • Locoburgemeester 1

Sociaal domein, werkgelegenheid, sport, dienstverlening en organisatie

 • Communicatie (beleid & strategie)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. bouwen
 • Sociaal domein
 • Werkgelegenheid
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Jeugdhulp
 • Gezondheidszorg
 • Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Opdrachtgeverschap Inclusief Groep
 • Opdrachtgeverschap Stichting Welzijn Ermelo
 • Stichting Veilig Thuis
 • Sport
 • Sportaccommodaties (waaronder Sportcentrum Zanderij)
 • Onderwijsbeleid voortgezet onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Diaconaal platform
 • Dienstverlening en inwonersparticipatie
 • Wijkgericht werken
 • Interne organisatie en organisatieontwikkeling

Politieke partij

Contact

 • Directeur-Bestuurder Social Company (onbezoldigd)