Wethouder Ronald van Veen

Taken wethouder Van Veen

 • Locoburgemeester 3

Ruimtelijke ordening, openbare werken, R&T, V&V

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening (inclusief kleinschalige woningbouwinitiatieven)
 • EHZ-gebiedsagenda
 • Landschap en Omgevingsgroen
 • Vergunningsverlening WABO
 • Water
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid & Energietransitie (projectportefeuille)
 • Milieu
 • Gemeentewerf (planfase, projectportefeuille)
 • Stikstof
 • Afvalinzameling
 • Openbare Werken
 • Verkeer & vervoer
 • Markt 2.0
 • HEMA (projectportefeuille)
 • Recreatie & toerisme
 • Veluwe Alliantie
 • Algemeen Bestuur OmgevingsDienst Noord-Veluwe (ODNV)

Politieke partij

Contact

 • Vrijwillig educatief boswachter bij Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (onbetaald)
 • Natuurgids KNNV Noord-West Veluwe (onbetaald)
 • Reisleider Beter-uit Reizen (onbetaald)