Gemeentesecretaris Marcel Jacobs

Marcel Jacobs staat als gemeentesecretaris het college met raad en daad terzijde. En vertaalt bestuurlijke ambities in uitvoerbare plannen. Als gemeentesecretaris is hij het hoofd van de gemeentelijke organisatie. En inspireert hij als goed werkgever de medewerkers, zodat zij zo goed mogelijk presteren. 

Contact