Evenement organiseren

 • U wilt een middelgroot of groot evenement organiseren, bijvoorbeeld een braderie, kermis, optocht of festival. 
 • U heeft hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. 
 • Voor kleine evenementen zoals een buurtbarbecue of straatfeest doet u alleen een melding. Een vergunning is niet nodig.
 • Een vergunning vraagt u tenminste 12 weken van tevoren aan via het onderstaande aanvraagformulier.
 • Soms heeft u voor uw evenement nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als u alcohol gaat schenken of als er muziek aan gaat. 
Online evenementenvergunning aanvragen Online materiaal of personeel aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

 • Leest u voordat u de aanvraag indient, de toelichting indieningsvereisten.
 • Een aanvraag evenementenvergunning moet voldoen aan bepaalde eisen.
 • U leest hier ook welke documenten u moet bijvoegen bij uw aanvraag. 

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. U krijgt de ontheffing voor de duur van het evenement. Vraag de ontheffing via onderstaand formulier aan.

Voorwaarden:

 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken.
 • De persoon die de alcohol schenkt:
  • is minimaal 21 jaar. 
  • heeft een Verklaring Sociale Hygiëne. 
  • is van goed gedrag (geen strafblad).
  • is niet uit de ouderlijke macht of voogdij gezet. En staat niet onder curatele (toezicht). 

Kosten: 

Voor de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening, hoofdstuk 2. 

Bent u partijencateraar? 

Bent u partijencateraar dan heeft u geen ontheffing of alcoholvergunning nodig voor het schenken van alcohol tijdens besloten feesten. Voorwaarde is wel dat het feest op een door de opdrachtgever bepaalde plaats is. Die plaats wordt normaal voor andere activiteiten gebruikt. 

Alcoholvergunning aanvragen (pdf, 45 KB)

Wanneer u tijdens een evenement meer geluid maakt dan is toegestaan, dan vraagt u een ontheffing van geluid aan. U vraagt deze ontheffing gelijk met de vergunning voor het evenement aan. U kunt dit online aanvragen. 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan geluidsnormen. Deze geven aan hoe hard geluid mag zijn in en rondom een (horeca)inrichting.

Ontheffing geluid aanvragen

Voor de kosten verwijzen we u naar de legesverordening.

De gemeente kent 3 soorten evenementen: 

 • Het A-evenement.
 • Het B-evenement.
 • Het C-evenement. 

Voor alle 3 moet u een evenementenvergunning aanvragen. Na uw aanvraag beoordeelt de gemeente of uw evenement een A-, B- of C- evenement is. Welk evenement uw evenement is hangt bijvoorbeeld af van de risico's voor de omgeving, de veiligheid, de gezondheid, het milieu etc. Voor B- en C-evenementen is een veiligheidsplan bij de aanvraag nodig. 

Meer informatie vindt u in Evenementenbeleid Ermelo 2021 

Houdt u een evenement in de Stationsstraat? Dan heeft de gemeente de situatietekeningen al voor u gemaakt. In de tekeningen staan maatregelen voor het verkeer en de brandveiligheid.

De gemeenteraad heeft vastgesteld dat de organisatie huur betaalt voor de muziektent op 't Weitje tijdens een evenement.

In  het raadsbesluit van 8 november 2022 staat:

 • Bij evenementen op ‘t Weitje waarbij de muziektent wordt gebruikt, wordt per 1 januari 2024 een bijdrage in de onderhoudslasten gevraagd.
 • De organisator van het evenement ontvangt hiervoor een huurovereenkomst.
 • De kosten zijn € 500 per dag.

Voorbeeld huurovereenkomst muziektent 't Weitje (pdf, 165 KB)