Terras plaatsen

 • U hebt een ontheffing nodig als u een terras wilt plaatsen op of aan de weg.
 • Vraag de ontheffing ook aan als u een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen. 
 • Voor het plaatsen van schermen, daken of vlonders, moet u misschien een aparte omgevingsvergunning aanvragen.
 • Vraag de ontheffing direct online aan. 
Inloggen met DigiD Online terrasontheffing aanvragen

Kosten

De kosten van uw aanvraag zijn € 62,30.

Plaatst u (een gedeelte van) het terras op gemeentegrond? Neem dan contact op via 0341 56 73 21. Zij kunnen u informeren over de huur van de grond.

 • Naam en adres van uw bedrijf.
 • Een tekening van uw terras met daarop de maten van het terras.
 • Een schets van de gewenste situatie (schaal 1:100).
 • Gegevens over:
  • Stoelen. 
  • Tafels. 
  • Terrasschermen.
  • Parasols.
 • Toestemming van/overeenkomst met rechthebbende van de grond.