Geluidsoverlast veroorzaken

  • Verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast geeft?
  • Dan heeft u een ontheffing (toestemming) nodig van de gemeente.
  • Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.
  • Als u de ontheffing krijgt, geeft de gemeente vaak regels mee.

Gaat u bouwen of werken aan de weg? Verwacht u zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast geeft? Dan heeft u een ontheffing (toestemming) nodig van de gemeente.

Als u de ontheffing krijgt, geeft de gemeente vaak regels mee. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan wanneer en hoe laat u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Aanvraag ontheffing geluidshinder bouwen en verkeer (pdf, 82 KB)

Denk aan omwonenden

  • U laat mensen die in de buurt wonen van tevoren weten wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.

Kosten

De kosten voor de ontheffing zijn € 62,30.

Als u gebruikmaakt van geluidsapparatuur in uw horecabedrijf, meldt u dit bij de gemeente. Om geluidsoverlast te voorkomen, kan de gemeente extra afspraken hierover met u maken.

  • U doet de melding via het Omgevingsloket. Lukt het online melden niet? Print de melding uit en stuur op naar de gemeente.
  • Bij uw melding geeft u aan hoeveel geluid er in uw horecabedrijf gemaakt gaat worden. Als u verwacht dat dit overlast kan veroorzaken, stuurt u een akoestisch rapport mee.