Afwijken van het bestemmingsplan

  • Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat?
  • Vraag ons of afwijken van het bestemmingsplan mogelijk is.
  • Dit doet u via een vooroverleg of principeverzoek.
  • Bestemmingsplannen van Ermelo kunt u bekijken ruimtelijkeplannen.nl.