Zienswijze indienen

 • Een zienswijze is een mening over of een reactie op bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit van de gemeente.
 • Voorbeelden hiervan zijn: een vergunning of een ontwerpbestemmingsplan.
 • U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit kan online of met een brief. 
 • Meestal ligt een besluit 6 weken ter inzage. De periode staat altijd in de officiĆ«le bekendmaking.
Inloggen met DigiD Zienswijze indienen

Zienswijze indienen met een brief

Een zienswijze moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Uw naam en adres.
 • Datum.
 • Over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat.
 • Uw motivatie.
 • Uw handtekening.

 U stuurt de brief naar: Gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

 • Alle zienswijzen die op tijd zijn ingediend worden betrokken bij het besluit.
 • De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.