Planschade tegemoetkoming

 • Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.
 • Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen.
 • U kunt dan een verzoek om vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente. De gemeente laat uw aanvraag toetsen door een deskundig bureau.
 • U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen nadat het ruimtelijk plan of de omgevingsvergunning definitief is.
   
Inloggen met DigiD Online planschade aanvragen

Kosten

 • U betaalt € 300 voor het behandelen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade. 
 • Is de gemeente het eens met uw aanvraag? Dan wijzen we u de tegemoetkoming toe. U krijgt dan de hierboven genoemde € 300 terug. 

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2% bij:

 • Waardevermindering van de onroerende zaak.
 • Inkomensderving.