Planschade tegemoetkoming

  • Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan.
  • Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen.
  • U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.
  • U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.
Online tegemoetkoming aanvragen