Planschade tegemoetkoming

 • Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan.
 • Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen.
 • U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.
 • U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.
Inloggen met DigiD Planschade aanvragen (DigiD)

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 1. U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 2. U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2% bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

 • U betaalt € 300,00 voor het behandelen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade. 
 • Is de gemeente het eens met uw aanvraag? Dan wijzen wij u de tegemoetkoming toe. U krijgt dan de hierboven genoemde € 300,00 terug.