Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
 • Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
 • Dit kan schriftelijk of digitaal.
Inloggen met DigiD Online bezwaar maken

 • De gemeente Ermelo heeft een commissie voor bezwaarschriften.
 • Deze brengt advies uit over uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Het college neemt vervolgens de beslissing op uw bezwaar.
 • Dit doen zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.
 • Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. 
 • U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Online bezwaar maken

 • U kunt met een online formulier een bezwaarschrift indienen.
 • Uw DigiD is dan uw officiële handtekening.

Schriftelijk bezwaar maken

U stuurt een brief. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum van uw bezwaar.
 • Om welk besluit het gaat.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • Uw handtekening.

 • U kunt bezwaar indienen tegen een beslissing over gemeentelijke belastingen (WOZ en OZB).
 • Dit doet u bij Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
 • Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op de website van Meerinzicht​​​​​​​.