Subsidie sociaal domein

 • Onder sociaal domein vallen bijvoorbeeld zorg, jeugdhulp en werk en inkomen.
 • Organiseert uw organisatie een activiteit in het sociaal domein? Een activiteit waarmee u anderen helpt?
 • Dan kunt u hiervoor een subsidie aanvragen.
 • U biedt bijvoorbeeld hulp aan jongeren die problemen hebben bij het opgroeien.
 • Of u helpt mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Er zijn 2 soorten subsidies: 

 • Jaarlijkse subsidie
 • Incidentele subsidie

Jaarlijkse subsidie

Deze subsidie is voor activiteiten die tijdens een heel kalenderjaar plaatsvinden.

 • Vraag de subsidie aan voor 1 oktober van het jaar ervoor.
 • Voorbeeld: wilt u subsidie aanvragen voor 2023? Vraag deze dan op zijn laatst 30 september 2022 aan. 
 • Is het jaar voorbij? Dan stuurt u ons voor 1 juli 2024 een verantwoording toe. Hierin staat hoe u de subsidie heeft besteed.

Wilt u deze subsidie aanvragen? Zie Subsidie aanvragen en verantwoorden

Incidentele subsidie

Deze subsidie is voor een activiteit die u 1 keer organiseert. De subsidie is ook voor een incidenteel project dat binnen een jaar is afgelopen.

 • U kunt het hele jaar een incidentele subsidie aanvragen. Vraag de subsidie minimaal 13 weken voor de start van een activiteit aan.
 • Na uw aanvraagt krijgt u een brief. Hierin staat of u moet verantwoorden (uitleggen) hoe de subsidie is besteed. 

Wilt u deze subsidie aanvragen? Zie Subsidie aanvragen en verantwoorden.

 • Met uw activiteit ontwikkelen en ontplooien jeugdigen zich.
 • Uw activiteit gaat kindermishandeling tegen.
 • Uw activiteit richt zich op toeleiding en toegang tot jeugdhulp.
 • Uw activiteit heeft als doel om statushouders (vluchtelingen) bij hun proces te helpen.
 • Met uw activiteit verbetert de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking.
 • U begeleidt mantelzorgers.
 • Uw activiteit zorgt voor een prettigere buurt om in te wonen en leven.
 • U geeft voorlichting over woningaanpassingen. Mensen kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen als ze ouder worden.