Subsidie aanvragen en verantwoorden

 • De gemeente verstrekt subsidies aan organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld:
  • Cultuur.
  • Maatschappelijk werk.
  • Welzijn en vrijetijdsbesteding.
 • De gemeenteraad heeft doelen opgenomen in de programmabegroting. Deze doelen wil de gemeente halen.
 • Dat kan door middel van het verstrekken van subsidies.
 • Hiermee zorgen we voor een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Ermelo. 

Jaarlijkse subsidie

Deze subsidie is voor activiteiten die tijdens een heel kalenderjaar plaatsvinden.

 • Vraag de subsidie aan voor 1 oktober van het jaar ervoor.
 • Voorbeeld: wilt u subsidie aanvragen voor 2023? Vraag deze dan op zijn laatst 30 september 2022 aan. 
 • Is het jaar voorbij? Dan stuurt u ons voor 1 juli 2024 een verantwoording toe. Hierin staat hoe u de subsidie heeft besteed.

Incidentele subsidie

Deze subsidie is voor een activiteit die u 1 keer organiseert. De subsidie is ook voor een incidenteel project dat binnen een jaar is afgelopen.

 • U kunt het hele jaar een incidentele subsidie aanvragen. Vraag de subsidie minimaal 13 weken voor de start van een activiteit aan.
 • Na uw aanvraag krijgt u een brief. Hierin staat of u moet verantwoorden (uitleggen) hoe de subsidie is besteed. 

Culturele subsidies

Voor subsidieaanvragen van culturele evenementen gelden andere termijnen. 
Er zijn twee subsidieperiodes:

periode 1 | 1 januari t/m 30 juni
periode 2 | 1 juli t/m 31 december

Vraag de subsidie aan:

periode 1 | op zijn laatst op 1 oktober voor de start van de periode 
periode 2 | op zijn laatst op 1 april voor de start van de periode

U vraagt subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

Stuur een begroting mee. Zet daarin de kosten en opbrengsten van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Termijnen jaarlijkse subsidies

We controleren of de subsidieaanvraag compleet is. Eventueel vragen we de aanvrager om een aanvulling van gegevens. Deze levert u binnen 4 weken aan. Daarnaast toetsen we de aanvraag aan het bestaand beleid (o.a. verordening, subsidieregels, subsidieplafond).

De gemeenteraad stelt in oktober de Programmabegroting vast. Daarna neemt het college vóór 31 december een besluit op uw aanvraag.

Na afloop van het subsidiejaar dient u vóór 1 juli een verantwoording in. Hierin staat hoe u de subsidie heeft besteed. Dat doet u vóór 1 juli. Daarna beslist het college daarover binnen 13 weken. Die termijn kan eenmalig met 10 weken worden verlengd. U krijgt daarover bericht.

Het college kan ook besluiten andere termijnen te stellen, dat is dan opgenomen in de subsidieregels.

Termijnen incidentele subsidies

Vraag de subsidie minstens 13 weken voor aanvang van de activiteit aan. Het college controleert of de aanvraag compleet is. Eventueel vraagt het college de aanvrager om een aanvulling van gegevens. Deze levert u binnen 4 weken aan. Daarnaast toetst de gemeente de aanvraag aan het bestaand beleid (o.a. verordening, subsidieregels, subsidieplafond). Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

Moet u de subsidie verantwoorden? Dan doet u dat binnen 13 weken na afloop van de activiteit. 

Daarna beslist het college daarover binnen 13 weken. Die termijn kan eenmalig met 10 weken worden verlengd. U krijgt daarover bericht.

Het college kan ook besluiten andere termijnen te stellen, dat staat dan in de subsidieregels.