Subsidieregister en subsidieplafonds

De gemeente Ermelo publiceert het openbaar subsidieregister. Hierin staan de subsidies die de gemeente Ermelo verstrekt. Het subsidieregister wordt zorgvuldig gemaakt. De gemeente Ermelo is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het openbaar subsidieregister. 

Subsidieregister 2018, 2019, 2020 en 2021

Subsidieregister 2022

Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor subsidies.  Dit bedrag geldt voor een vastgestelde periode. U kunt de informatie over subsidieplafonds van de gemeente Ermelo aanvragen. U krijgt dan een link in uw e-mail naar een downloadbaar bestand (pdf).

Subsidieplafonds 2022

Subsidieplafonds 2023