HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

  Heeft u een woningbouwplan die niet in het bestemmingsplan past? Ga dan naar afweging bouwplannen.

 • Wat moet ik doen?

  Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

  • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
  • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

  U vraagt uw omgevingsvergunning aan nadat u vooroverleg heeft gehad. 

 • Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
 • Wat kost het?

  De leges voor toetsing aan "redelijke eisen van welstand" worden berekend als een percentage van de bouwkosten. Dit zijn kosten voor een bouwwerk die een aannemer zal rekenen als hij deze werkzaamheden zal uitvoeren. Deze "welstandsleges" wordt opgeteld bij de algemene leges voor een omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u in de legesverordening.

 • Meer informatie?

 • Relevante producten