Welstand

  • De mate waarin een bouwplan past in de omgeving wordt welstand genoemd.
  • Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie omgevingskwaliteit. 
  • In de nota omgevingskwaliteit (pdf, 3 MB) van de gemeente Ermelo staan de criteria. 
  • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.
  • De gemeente laat u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. U weet dan ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Samenstelling commissie  
Voorzitter Bert Statema, oud-wethouder gemeente Beuningen
Burgerlid Jan de Lange, inwoner Ermelo
Burgerlid René van de Water, inwoner Ermelo
Deskundige landschap Sandra Schuit, landschapsarchitect
Monumentendeskundige Annelies Scholtz, adviseur erfgoed GG
Rayonarchitect Geert Jan Jonkhout, adviseur ruimtelijke kwaliteit GG