Welstand

  • De mate waarin een bouwplan past in de omgeving wordt welstand genoemd.
  • Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie omgevingskwaliteit. 
  • In de nota omgevingskwaliteit (pdf, 2,55 MB) van de gemeente Ermelo staan de criteria. 
  • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.

De gemeente laat u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. U weet dan ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.