Welstand

  • Welstand is de mate waarin een (bouw)plan past in de omgeving.
  • De commissie Omgevingskwaliteit toetst de ingediende (bouw)plannen aan de Nota Omgevingskwaliteit. 
  • U kunt hiermee al rekening houden bij het maken van het bouwplan.
  • De gemeente laat u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. U weet dan ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Samenstelling commissie  
Voorzitter Henk Korthorst
Burgerlid Ron Oudshoorn, inwoner Ermelo
Burgerlid Jan van de Werfhorst, inwoner Ermelo
Deskundige landschap Sandra Schuit, landschapsarchitect
Monumentendeskundige Martin van Bleek, adviseur erfgoed cultureel erfgoed
Rayonarchitect Nicolette Huibrechtse, adviseur ruimtelijke kwaliteit GG