Klacht indienen over de gemeente

 • Als u vindt dat de gemeente Ermelo u niet netjes heeft behandeld, kunt u een klacht indienen.
 • U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk en digitaal indienen.
 • U kunt een klacht indienen over
  • De persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders.
  • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
  • Het niet reageren op vragen.
  • Het niet goed toegankelijk zijn van onze website en de informatie erop.

Niet alles is een klacht:

 • Heeft u last van bijvoorbeeld geluid of stank van een bedrijf: Melding overlast door bedrijven.
 • Is er iets stuk of moet er iets opgeruimd worden: Melding woon- en leefomgeving.
 • Uw mening of reactie op een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit: Zienswijze indienen.
 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bezwaar maken.
Klacht indienen Afspraak maken

Proces

 • Uw klacht wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de klachtenfunctionaris.
 • Die neemt zo snel mogelijk contact met u op en spreekt een verdere aanpak af.
 • De klachtenfunctionaris bemiddelt waar mogelijk en houdt tijdens de afhandeling contact met u.

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling zoals de Nationale Ombudsman.